Mimarlar Odası: Denetimler yapılamıyor, şantiyeler durdurulsun

Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetimi sağlık yapıları haricinde zorunluluk arz etmeyen tüm şantiyelerin durdurulmasını istedi.

Oda Yönetimi, kapatılan hastanelerin açılmasını, AVM’lerde sağlık hizmeti verilmesi için çalışma yürütülmesini talep etti

İller Bankası binası yıkılmış, yerine Bakan için konukevi yapılıyor. Fotoğraf: Mimarlar Odası

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu zorunluluk arz etmeyen birçok alanda ihaleler yapıldığını ve şantiyeler çalıştırıldığına dikkat çekti. Mimarların, mühendislerin, işçilerin, şantiyelerde ve fabrikalarda “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelge tedbirlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı” yönünde Odaya başvurulduğuna dikkat çeken Oda Yönetimi, şunları kaydetti:

VIP tesisin şantiyesi sağlığı ve bütçeyi riske ediyor

“Şantiyelerde ve fabrikalarda toplum sağlığını ve emekçilerin yaşam hakkını ihlal eden görüntüler kamuoyuna yansımıştır. İller Bankası Macunköy tesislerinde bakan için yapınla VİP tesisin şantiyesi sağlığı ve bütçeyi riske edecek şekilde devam etmektedir.”

Bu koşullar altında denetlemenin de yapılamadığına işaret eden Oda Yönetimi, “Mimarlar, mühendisler ve işçiler hayatları pahasına çalışmak zorunda değildir. Bu süreçte çalışacak şantiyeler ancak sağlık yapıları ve ilgili alanlardaki şantiyelerdir. Zorunluluk arz etmeyen diğer tüm şantiyelerin faaliyetleri durdurulsun, tüm çalışanlara virüs tehlikesi son bulana kadar ücretli izin hakkı sağlansın” çağrısı yaptı.

Kapatılan hastaneler tekrar açılsın

Oda Yönetimi, dünyanın tek gündemi haline gelen ve yaşamsal bir mücadeleyi gerektiren Covid-19 salgını yaşanırken, Kanal İstanbul’da olduğu gibi her gün TOKİ başta olmak üzere pek çok kurum tarafından ihaleler yapıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Böylesine önemli bir dönemde açılması gereken ihaleler, yalnız kent merkezilerinde kapatılan hastanelerin yeniden işlerliğini sağlamak ve virüsle mücadelede olmazsa olmaz olan, ekipman ve mekansal ihtiyaçların karşılanması için olmalıdır.

Sürecin giderek ağırlaşacağı ve enfekte olan insan sayısının artacağının bilim insanları tarafından ifade edildiği hatırlatılarak, “Hastane yatak kapasitesi ve yoğun bakım ünitelerinin arttırılması konusunda, mekânsal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu süreçte rant odaklı şekillenen kentsel dönüşüm müdahalelerinden ve onun ihalelerinden vazgeçilerek sağlık alanına hizmet edecek mekansal dönüşüm projeleri uygulanmalıdır” denildi.

AVM’ler sağlığa hizmet alanına dönüştürülmeli

Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetimi, bugünlerde işlevsiz hale gelen AVM’lerin de “sağlık alanına hizmet verecek alanlara dönüştürülmesi” gerektiğini ifade etti. Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetimi taleplerini şu şekilde sıraladı:

  • Zorunluluk arz etmeyen şantiyeler ve ihaleler durdurularak çalışanlara ücretli izin verilmeli, 
  • Kapatılan hastaneler açılarak, işlerlik kazandırılmalı, 
  • Sağlık alanına hizmet edecek mekânsal dönüşümler başlatılmalı, 
  • Önümüzdeki günlerde halkın yiyecek tüketiminde kıtlık yaşanacağı ve birçok temel gıdanın ithal edildiği bir süreçte, temel ihtiyaçlar için sağlıklı gıda üretiminin sağlanması için, Atatürk Orman Çiftliği kuruluş süreci örnekleri ile kentsel/kırsal tarımsal faaliyetlere ivedilikle başlanılmalıdır.