Mimarlar Odası: Diyarbakır’daki doğal, kültürel ve tarihi talanı durdurun

Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nu Dakyanus Antik Kenti ile ilgili mahkeme kararının gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz” dedi.

Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, Lice ilçesindeki Dakyanus Antik Kenti’ne dair Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Koruma Kurulu’nun inşaat izni vermesine karşı açtığı davanın sonucuna dair basın toplantısı düzenledi.

Şube binasında yapılan toplantıda konuşan Mimarlar Odası Eşbaşkanı Selma Aslan, Fis Ovası’nda bulunan Dakyanus Harabeleri (Dakyanus Antik Kenti) alanının 2003 yılında verilen kararla 1’inci derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edildiğini belirtti.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sit Alanları’nı korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında, korunacak sit alanları olarak tanımladığını aktaran Aslan, “Yüksek kurul, bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı veya müdahalenin yapılamayacağı yönünde kararlar almıştır. Sit alanlarında esaslı onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı veya benzeri isler inşa ve fizikî müdahale sayılır diye belirtmiştir” dedi.

Tarihi kıyım

Aslan, tüm bunlara rağmen Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nın 2015 tarihinde Dakyanus Antik Kenti üzerine üs bölgesi ve çevresine 435 metre uzunluğunda duvar yapma talebinde bulunduğunu ve kurulun da bu tarihi kıyıma müsaade ettiğini belirtti.

Kurulun bu kararı da bilimden, teknikten ve toplumsal tarihi bilinçten yoksun bir şekilde açıkladığını vurgulayan Aslan, “Kurul, ‘Diyarbakır Müze Müdürlüğü denetiminde duvar temel kazısı yapılarak kazı sonucunda herhangi bir kültür varlığına rastlanmaması halinde ıslak hacim ve yaşam alanlarının yanı sıra 60 cm derinliğinde temel kazılarak duvar yapılabileceği. Kazı sonucunda herhangi bir kültür varlığı bulunması durumunda ise kazı yapılmadan zemin üzerine beton temel atılmak suretiyle bahsedilen birimlerin yapılması, uygulama sonrası hazırlanacak bilgi ve belgelerin kurullarına gönderilmesi’ demiştir” şeklinde kaydetti.

‘Bu karar ilk değil’

Tarihi dokuyu koruma amacıyla Koruma Bölge Kurulu’nun kararının yürütmesini durdurma ve iptali için hukuk yollarına başvurduklarını söyleyen Aslan, “Görülen davada mahkeme heyeti, bu askeri üs bölgesinin geçici olup olmadığı, ne kadar süreyle yapıldığının bilinmediği, yapılacak imalatların arkeolojik sit alanına etkisine dair bir değerlendirme yapılmadığı ve oluşturulması gerekli bir bilim kurulunun oluşturulmadığı için bu kararın iptaline karar vermiştir” şeklinde konuştu.

“Bu kıyım kararı maalesef Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ilk ve son kararı değildir” diye vurgulayan Aslan, “Daha önce defalarca benzer kararlar aldığını da hatırlatmakta yarar vardır. Sur’daki tarihi kırım uygulamaları, Karayolları Kampüsü’nün talanı, ve benzeri bir çok uygulamada koruma kurulu, korumama pozisyonunu almıştır” dedi.

Mücadeleye devam çağrısı

Aslan devamında şunları söyledi: “İlgili kurum ve kuruluşlara da çağrımızdır. Bu kent bizimdir, sahipsiz değildir. Durdurun bu doğal, kültürel ve tarihi talanları! Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nu Dakyanus Antik Kenti ile ilgili mahkeme kararının gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz. Mimarlar Odası olarak, sağlıklı yaşam çevrelerinin oluşturulması için, tüm doğal, kültürel ve mimari değerleri korumak ve geliştirilmek amacıyla mücadeleye devam edeceğimizi vurgulamak istiyoruz.”

MA / DİYARBAKIR