Mimarlar Odası THK uçaklarının satışının iptali için dava açtı

Türk Hava Kurumu’nun envanterinde bulunan 11 adet uçağın ve depolarındaki malzemelerin Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadan “belli istekliler arasında” ve “ihale usulü ile” satışının iptali için Mimarlar Odası Ankara Şubesi dava açtı.

Mimarlar Odası açtığı davada, 16 Şubat 1925’te Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle “Türk Teyyare Cemiyeti” adıyla kurulan Türk Hava Kurumu’nun bugüne kadar 7 bine yakın pilot yetiştirdiğini hatırlattı.

Avrupa’nın en büyük Amfibik Yangın Hava Söndürme Filosuna sahip THK’ye Ekim 2019’da kayyum atanmıştı. 7 aylık kayyum yönetimi THK envanterinde bulunan yangın söndürme ve tarım ilaçlama alanlarında kullanılan 11 adet M-18 A/B Dromader uçağının ve depoda bulunun formlu/formsuz malzemelerinin satışına karar verdi. Ve bu satış işlemi bugün saat 14.30’da gerçekleştir.

Mayıs’ta da araziler satılacak!..

Kayyım yönetimi THK’nın Eskişehir, Adana, Muş, Bursa, Yalova, Kocaeli, Denizli illerindeki taşınmazların mayıs ayında satışına ilişkin karar aldı.

Mimarlar Odası dava dilekçesinde, orman yangınlarının artacağı dönemde satış işleminin yapılmasının olası yangın durumlarında havadan yangın söndürme hizmeti veren uçakların satılmasının “telafisi mümkün olmayan zararlara” neden olacağı vurgulandı.

Mimarlar Odası, ihale ile satışa ilişkin karar verme yetkisinin THK’nın Büyük Genel Kurulu’nun yetkisinde olduğu, kayyım tarafından satış ihalesinin yapılamayacağına dikkat çekilerek bunun hukuka aykırı olduğunu belirtti. Mimarlar Odası dava dilekçesinde bu durumu şu şekilde açtı.

Kayyımın satış yetkisi yok

“Türk Hava Kurumu Tüzüğü’nün 20. maddesi uyarınca Genel Yönetim Kurulu, Büyük Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak her türlü taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, inşa edilmesi, satılması, ipotek alınıp verilmesi, tevhit, ifraz, kamuya bedelli veya bedelsiz terk ve benzeri işlemleri yapmak üzere karar alır. Büyük Genel Kurul’un mevcut kayyım heyetine taşınır, taşınmaz satışına ilişkin verdiği herhangi bir yetki bulunmamaktadır. Kayyım heyetinin yetkisi bulunmadan ihaleye çıkış kararı alması ve ihalenin gerçekleşmesi hukuka aykırıdır.”

Mimarlar Odası ihalenin yürütmesinin durdurulmasına, telafisi mümkün olmayan zararların engellenmesine karar verilmesini talep etti.