MMO Başkanı Yener: Sanayi kuruluşları ve büyük işletmelerin doğal gaz fiyatı düştü!

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yener, büyük sanayi kuruluşlarına satılan doğal gazın fiyatının düşürüldüğüne dikkat çekerek, konut ve küçük işyerlerinin gaz fiyatlarının artırıldığını söyledi.

Yener, emekçilerin, işyerleri kapatılan on binlerce esnafın borçlarını ödeyemedikleri için gaz ve elektriklerinin kesildiğini belirterek, kesintilerin önlenmesi gerektiğini kaydetti.

Fotoğraf: AA

TMMOB MMO Başkanı Yunus Yener, doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. 2021 içinde her ay doğal gaz fiyatlarına zam yapan BOTAŞ’ın gaz satış fiyatlarını paylaşan Yener, “2019 Mart–2021 Mart döneminde konut aboneleri ve küçük ticari/sınai işletmeler için yüzde 44,9 oranında artmıştır.” dedi.

‘Sanayi kuruluşlarına satılan doğal gazın fiyatı düştü’

Aynı dönemde büyük sanayi kuruluşlarına satılan doğal gazın fiyatının artmadığına işaret eden Yener, “Tersine yüzde 4,6 oranında düşmüştür. Elektrik üretimi amaçlı gaz tüketimini desteklemek için, doğal gaz yakıtlı elektrik santrallarının satış fiyatlarında da artış olmamış ve yüzde 6,9 oranında indirim uygulanmıştır.” diye kaydetti.

‘Konutlar ve küçük işyerlerinin faturaları bedellerle armakta’

Yener, konutlar ve küçük işyerlerinin doğal gaz faturalarının, BOTAŞ’ın yaptığı zamların yanısıra özel doğal gaz dağıtım şirketlerinin BOTAŞ’tan aldıkları gazın fiyatına eklenen ve sürekli artan “sistem kullanım bedelleri” ile arttığına işaret etti.

‘Sistem kullanım bedeli fatura tutarının üçte birine ulaşmakta’

Sistem kullanım bedellerinin, EPDK tarafından her dağıtım bölgesi ve şirketi için ayrı ayrı belirlendiğini ifade eden Yener, “Fiyat artışlarının sürekli olarak yansıtıldığı sistem kullanım bedeli, tüketicinin ödediği tutarın üçte birine ulaşmaktadır.” dedi.

‘BOTAŞ sanayi kuruluşlarını indirim yaparak kolluyor’

Türkiye’nin doğal gaz alım fiyatlarının “ticari sır” olduğu gerekçesiyle kamuoyuna açıklanmadığını belirten Yener, “Basında yer alan çeşitli haberlere göre BOTAŞ’ın uzun vadeli anlaşmalarla Rusya Federasyonu, İran ve Azerbaycan’dan boru hatları ile ithal ettiği doğal gazın fiyatı 170-190 dolar/1000m3 düzeyindedir.” diye belirtti.

Yener, “Daha çarpıcı olan husus fiyatlandırma politikasında BOTAŞ’ın konut ve küçük sanayi için fiyatları yüzde 44,9 oranında artırırken, özel büyük sanayi kuruluşlarını ve elektrik santrallarına yönelik bırakın zammı, indirim yaparak onları kollamasıdır.” dedi.

‘Emekçilerin, on binlerce esnafın gaz ve elektrikleri kesildi’

Türkiye’de geniş anlamda işsiz sayısının 10 milyonu geçtiğine vurgu yapan Yener, “Salgından ötürü işten çıkarılan veya çok düşük ödemelerle yaşamlarını sürdürmeye çalışan emekçilerin, işyerleri kapatılan on binlerce esnafın borçlarını ödeyemedikleri için gaz ve elektriklerinin kesildiği de bilinmektedir.” diye kaydetti.

Mart 2021 itibarıyla, hane halkı aylık ortalama elektrik, doğal gaz, su, telefon ve internet harcamaları toplamının, asgari ücretin İstanbul’da yüzde 23,7’si ve Ankara’da yüzde 25,4’ü oranında olduğuna vurgu yapan Yener, şunları ifade etti:

“Koronavirüs salgını nedeniyle, daha önce de işsiz olup şimdi iş bulma umudunu tümüyle yitirenler, salgın nedeniyle işyerlerinin daralma, küçülme ve kapanması nedeniyle işten çıkarılanlar, asgari ücretin yarısına bile varmayan düşük ücretlerle çaresiz çalışanlar, kapanan çok sayıda küçük işyerinin sahibi ile sayıları on milyonu geçen işsiz yurttaşlar, küçük üreticiler, düşük emekli maaşları ile yaşamlarını sürdürmeye yeterli olmayan emekliler, bütün bu kesimlerden çok sayıda yurttaş; elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet faturalarını ödeyememekte, elektrik ve gazlarının kesilmesi ile enerji yoksulları arasına katılmaktadır.”

Yener, sorunun aşılması için şu önerileri sıraladı:

  • Abonelerden tahsil ettikleri güvence bedellerini yıllarca bedelsiz kullanmakta beis görmeyen şirketlerin, elektrik, doğal gaz, internet faturalarını vadesinde ödeyemeyenlere hizmet vermeyi durdurmaları önlenmelidir.
  • Elektrik, su, doğal gaz, telefon, internet faturalarını ödeyemeyen yurttaşların faturalarını kamu karşılamalıdır.
  • İşsizlik Sigortası Fonu’nun kaynakları şirket patronları için değil, emekçiler için kullanılmalı ve işe gidemeyen, işten çıkarılan, iş bulamayanlara kamusal maddi destek sağlanmalıdır.

Yeni1Mecra