Mobbing davasından 10 bin liralık tazminat kazandı, mahkeme sebepsiz zenginleşme dedi

Gazi Üniversitesi’nde görevli profesörün rektörlüğe açtığı ‘mobbing’ davasında kazandığı 10 bin lira tazminat, ‘sebepsiz zenginleşme’ye yol açacağı gerekçesiyle 3 bin liraya indirildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Meral Or, 20 Mayıs 2019’da ‘uğradığı haksız eylem ve soruşturmalar’ gerekçesiyle Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne 10 bin TL’lik dava açtı.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre Ankara 13. İdare Mahkemesi, Prof. Dr. Or’un şikayetini haklı buldu. Rektörlüğü, ‘manevi zararın ağırlığı’ nedeniyle, 18 Mart 2020’de 10 bin lira manevi tazminata mahkum etti. Üniversite tarafından, 2016 tarihli şikayet dilekçesi üzerine ilk kez Prof. Or’a soruşturma açılıp daha sonra aynı konularda defalarca işlem yapılıp, ceza verilmediği belirtilen kararda özetle şöyle denildi:

“Manevi tazminat, olay nedeniyle duyulan elem ve ızdırabı kısmen de olsa hafifletmeyi amaçlar. Belirtilen niteliği gereği manevi tazminatın, zenginleşmeye yol açmayacak şekilde belirlenmesi gerekmekte ise de tam yargı davalarının niteliği gereği takdir edilecek manevi tazminat miktarının, olayın ağırlığını ortaya koyacak, benzeri olayların bir daha yaşanmaması için caydırıcı ve cezalandırıcı bir miktarda olması gerekmektedir.”

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, kararı istinafa taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi, istinaf talebini kısmen kabul etti. İstinaf, 10 bin liralık tazminatı ‘sebepsiz zenginleşme’ gerekçesiyle 3 bin liraya indirirken örnek kararda özetle şöyle denildi:

“Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalı ve sebepsiz zenginleşmeye yol açmamalıdır. Bu durumda, davacıya takdiren 3 bin TL manevi tazminatın ödenmesine karar verilmesi yoluna gidilmiştir.”