Muhalefet partileri infaz düzenlemesine ‘İnfaz değil af teklifi’ dedi

Meclis Adalet Komisyonu’nda infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi üzerine söz alan muhalefet partileri düzenlemeyi “infaz değil af teklifi” olarak değerlendirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Emre, böyle bir düzenlemenin suç üreteceğini belirterek, “İnfaz değil af teklifi” dedi.

HDP Batman Milletvekili Başaran, partilerin toplumsal hassasiyet diyerek kendi hassasiyetleri üzerinden getirdikleri bir teklif olduğunu belirterek, “Bu bir aftır.” diye konuştu.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Erel de, “Mevcut düzenlemenin milletin vicdanında yer bulmadığını, aksine milletin vicdanını kanattığını görmekteyiz.” dedi.

TBB Adalet Komisyonu

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Günlerdir kamuoyunda muhalefet partileri tarafından Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu üzerinden tartışılan teklifin yasalaşması halinde 90 bin hükümlü ve tutuklu serbest bırakılacak.

CHP’li Emre: Böyle bir düzenleme suç üretecek

Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplanan komisyonda CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri teklifin tümü üzerinde söz alarak teklifi eleştirdi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, düzenlemeyi, “infaz değil af teklifi” olarak değerlendirdi. İnfaz adaletinin, adaletin hassas terazisinde iyi ölçülmesi gerektiğini belirten Emre, af düzenlemeleri konuşulmadan önce sistemsel aksaklıkların görülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’nin sosyoekonomik olarak bir çöküş yaşadığını belirten Emre, böyle bir düzenlemenin de suç üreteceğine dikkat çekti. Emre, bu yüzden önce suç üreten durumun önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, “Sorunların kökenine inmeksizin atılacak her adım, yarın karanlık tünellerin çıkmasından başka sonuçlar yaratmayabilir.” dedi. Emre, yargı sisteminin de reforma tabi tutulması gerektiğini aktardı.

HDP’li Başaran: Bu bir aftır

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, kanun teklifinin, anayasaya aykırı biçimde düzenlendiğini söyledi. Başaran, bunun infaz yasasını iyice karmaşıklaştıran, suçlar arasındaki eşitsizliği, adaletsizliği artıran, kişilere cezasının tümünü yatırtmaya dönük bir teklif olduğunu belirtti.

Başaran, şöyle konuştu: “Bir taraftan husumetli bir yaklaşımla da ‘toplumsal hassasiyet’ denilerek aslında partilerin kendi hassasiyetleri üzerinden önümüze getirdikleri bir teklifle karşı karşıyayız. Onun için bunun adını doğru koyalım. Bu bir aftır. Türkiye’de düşüncelerini söylediği için cezaevlerinde bulunan insanlar var. Siyasetçilerin eleştiri sınırı, toplumdaki eleştiri sınırından daha yüksek olmalı. Bir siyasetçi en ağır eleştiriyi de kendisine karşı kabul etmeli. Ama binlerce insan Cumhurbaşkanına hakaretten ceza aldı.” dedi.

‘Kronik hastalığı olanların cezaevinden çıkışını öngören bir hüküm bulunmuyor’

İktidarın, çok az istisnalar dışında cezaevlerini boşaltmayı hedeflemesi gerektiğini söyleyen Başaran, idam cezasını uygulayan İran’ın, salgın hastalık nedeniyle cezaevlerini boşalttığını, Türkiye’nin hala bu meselede ayrımcı bir yaklaşım sergilediğini savundu.
Başaran, teklifte kronik hastalığı olanların cezaevinden çıkışını öngören bir hüküm bulunmadığını ifade ederek, bu kesimin de kapsama alınmasını istedi.

İYİ Partili Erel: Vicdanları kanattı

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, teklifin, kamuoyunda, “af yasası” ya da “yargı paketi” şeklinde algılandığını dile getirerek “Mevcut düzenlemenin milletin vicdanında yer bulmadığını, aksine milletin vicdanını kanattığını görmekteyiz.” dedi.

Teklifin amacının cezaevindeki kişi sayısını azaltmak olduğunu kaydeden Erel, şöyle konuştu: “Dört yıllık tutuklama süresi adil tutuklamanın amacını aşmış durumdadır. Mademki cezaevlerinde bu salgın hastalıktan dolayı sıkıntılar var; tutuklulara da denetimli serbestlik uygulanarak, belirli suçlarda, mesela 10 yılın üzerindekilerde 6 ay, daha altındakilerde 3 ay gibi bir düzenleme ile bu cezaevlerindeki 60 bine yakın tutuklunun büyük bir bölümünü, evlerinde denetimli serbestlikle istediğimiz hedefe ulaşabiliriz.”

CHP’li Antmen: Gazeteciler bu düzenlemenin içinde bulunmuyor

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de düzenlemeyi, “af” olarak nitelendirdi. “İçinde olumlu ve iyi hükümler de var, emeği olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ama keşke 2 yıllık süreçte bu infaz, af düzenlemesini yapmış olsaydık.” diyen Antmen, düzenlemenin siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, barolar ya da kamuoyunca tartışılamadığını söyledi.

Antmen, cezaevindeki pek çok gazetecinin bu düzenlemenin içinde bulunmadığını, bunun, tarafı olunan uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirtti.

Düzenlemede siyasi mahkumların da yer almadığını, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısında Türkiye’nin Avrupa’da birinci sırada olduğunu ifade eden Antmen, düşünce suçlularına, gazetecilere ve topluma kazandırılmasında mahsuru olmayanlara af çıkartılmasına karşı olmadıklarını kaydetti. Antmen, affın, adil, eşit ve toplumsal barışı sağlaması gerektiğini belirtti.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç da teklifin, anayasaya ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, bu aykırılık gözetilerek Meclib Anayasa Komisyonu’na havale edilmesi gerektiğini söyledi.

CHP’li Köse: Birilerini ‘Terör örgütü’ suçlamasıyla terbiye etmeye çalışıyor

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, yapılan düzenlemenin tamamını reddetmek ya da hepsine katılmanın söz konusu olamayacağını söyledi. Köse, Türk Ceza Kanunu’nda sağlanması gereken adaletin, infaz kanunuyla sağlanmasının doğru ve hukuki bir yaklaşım olmadığını belirtti. Terör örgütleriyle ilgili bir düzenlemeyi, MHP gibi kendilerinin de kabul etmediğini söyleyen Köse, ancak gücü eline geçirenin, birilerini “terör örgütü üyesi” suçlamasıyla terbiye etmeye çalıştığını, bu suçlamayı değerlendirmenin de farklı boyutları olduğunu kaydetti. Köse, düşünce ve basın özgürlüğü alanlarında da düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

CHP’li Bülbül: Dağ fare doğurdu

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, adil yargılanma ve bağımsız yargının ülkede yer etmesiyle çözümlerin sağlanabileceğini ifade etti. Bülbül, AK Parti adına yapılan açıklamalar ile bugün gelen teklifin aynı olmadığını belirterek, “Dağ fare doğurdu.” dedi.