Muhtarların maaşlarının arttırılması için kanun teklifi

CHP Milletvekili Tanal, muhtar maaşlarının arttırılması için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

Teklifin kabul edilmesi halinde muhtarlara 29.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda maaş ödenecek.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM’ye Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi. Yasa teklifinin gerekçesinde, köy ve mahalle muhtarlarının, zaman mefhumu göstermeksizin vatandaşlara hizmet veren, merkezi yönetim ile yerel arasında bağ olan, halkın oylarıyla seçilmiş kişiler olduğunun altı çizildi.

‘Muhtarlar geçimlerini zor sağlayan kimselerden oluşuyor’

Özellikle kırsal kesimdeki köy ve mahalle muhtarlarının kendi geçimlerini zor sağlayan kimselerden oluştuğunun belirtildiği gerekçede, şunlar ifade edildi:

“Köy ve mahalle muhtarlarının, siyasi parti gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza yardımcı olduğu ve işlemlerini yürüttüğü gerçeği karşısında köy ve mahalle muhtarlarına geçinebilecekleri ölçüde aylık ödenek verilmemesi hakkaniyete aykırılık teşkil etmektedir. Gelir elde etmek için yaptıkları tüm işleri bir kenara bırakarak halka hizmet veren köy ve mahalle muhtarlarına verilen aylık ödenek, muhtarların geçimlerini sağlayamayacak niteliktedir.”

‘Teklifle ekonomik iyileştirme yapılması hedeflendi’

Seçim ile göreve gelen köy ve mahalle muhtarlarının yaşamakta olduğu ekonomik zorlukların önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğinin belirtildiği teklifte, “İşbu kanun teklifimizle köy ve mahalle muhtarlarımızın ekonomik durumlarında iyileştirme yapılması hedeflenmiştir.” denildi.

Köy ve mahalle muhtarlarına halihazırda 14.750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda aylık ödeniyor. Tanal’ın sunduğu teklifin kabul edilmesi halinde ise muhtarlara 29.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda maaş ödenecek.