Munzur Gözeleri’ne yönelik proje Meclis’e taşındı

HDP Milletvekili Bülbül, Munzur Gözeleri’ne yönelik peyzaj projesini Meclis’e taşıdı.

Bülbül, Bakan Kurum’a “Bakanlığınız tarafından 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillenen Munzur Gözeleri’ne yönelik peyzaj düzenlemeleri ile ilgili olarak ÇED raporuna neden gerek duyulmamıştır?” diye sordu.

Fotoğraf: AA

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Dersim’in Ovacık İlçesi’nde bulunan Munzur Gözeleri için bölge halkına ve sivil toplum kuruluşlarına danışılmadan hazırlanan peyzaj projesine ilişkin Meclis’e soru önergesi verdi. Bülbül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle verdiği önergenin gerekçesinde, yazılı ve görsel basında Munzur Gözeleri’nde peyzaj projesinin uygulanmaması için imza kampanyasının başlatıldığına dair haberlere yer verildiğini aktardı.

Bülbül, önergede “Peyzaj Düzenlemesi Altında Munzur Gözlerinin Tahrip ve Talan Edilmesini Durdurun” başlığıyla açılan imza kampanyası metnine yer verdi. Bülbül, imza kampanyasının metninde Alevi– Kızılbaş inancı için kutsal bir mekan olan Munzur Gözerleri’nde hayata geçirilmeye çalışılan peyzaj projesinin bölge halkının inancına, kültürüne ve hafızasına müdahale ile eş değer olduğunun vurgulandığını aktardı.

Munzur Gözeleri Fotoğraf: AA

İmza metninde, Munzur Gözeleri’nin 2001 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edildiğinin belirtildiğini ifade eden Bülbül, ayrıca Milli Park statüsündeki Munzur Vadisine de kaynak teşkil eden akarsu yatağı olduğunun ifade edildiğini kaydetti.

Bülbül, imza kampanyasının metninde, halkın, kanaat önderlerinin, ekoloji hareketlerinin, demokratik kitle örgütlerinin görüşleri ve rızalığı alınmadan Munzur Gözelerine yapılacak herhangi bir müdahaleye izin verilemeyeceğine dair beyanda bulunulduğunu belirtti.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül

Bülbül, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün de Munzur Gözeleri’ne yapılmak istenen peyzaj projesinin bölgeye zarar vereceğini ve bölgenin korunması gerektiğini ifade ettiğini aktardı. Bülbül’ün önergede yanıtlanmasını istediği sorular şöyle;

  • Halkın, kanat önderlerinin, ekoloji hareketlerinin, demokratik kitle örgütlerinin görüşleri, ve rızalığı alınmadan Munzur Gözelerine yapılacak peyzaj düzenlemelerinin kaçak yapılaşmanın yolunu aşacağına dair kaygılarının giderilmesi ile ilgili herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur?
  • Proje kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince kurulması gereken biyolojik atık su arıtma tesisi yapılmadan gerçekleşecek projenin yol açacağı çevresel sorunlar dolayısıyla flora ve faunanın olumsuz bir şekilde etkilenmesinin (Salmo Munzuricus isimli endemik Alabalık türünün neslinin yok olması vb.) önüne nasıl geçilecektir?
  • Munzur Dağları, Munzur Gözeleri ve Munzur Çayı adını kutsal Munzur Baba ve onun kutsal söylencesinden almıştır. Yöre halkı ve Alevi toplumu açısından kutsal görülen ve ibadet edilen bu mekânda yapılacak peyzaj düzenlemesinin yerel halkın beklentilerine ve Alevi inancının gereklerine uygun olarak yeniden tasarlanması konusunda Bakanlığınızın herhangi bir çalışması bulunmakta mıdır?