Nefret suçlarına ilişkin Meclis araştırması talebi

HDP Grup Başkanvekilleri Beştaş ve Oluç, özellikle hükümetin son günlerde dile getirdiği nefret söylemi, ayrımcılık ve nefret suçlarının nedenleri ve toplumdaki nefretin engellenmesi için Meclis araştırması istedi.

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, özellikle hükümetin son günlerde dile getirdiği nefret söylemi, ayrımcılık ve nefret suçlarının nedenleri ve buna karşı gerekli çalışmaların yapılması, toplumdaki nefretin engellenmesi ve Nefret Yasası çıkarılması için ön hazırlık olması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

Verilen önergenin gerekçesinde, özel ve kamusal alanlarda, medyada, siyasi propaganda ve söylemlerde sıklıkla karşılaştıkları ötekileştirme, “düşman” algısı yaratma, kalıp önyargıları meşrulaştırma ve hedef göstermenin nefret söylemi ürettiğine dikkat çekildi.

Önergede, bunun beraberinde ayrımcılığın ortaya çıkmasına ve nefret suçlarına da zemin oluşturduğu kaydedildi. Anayasanın 10’ncu Maddesinde herkesin ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşit olduğunun belirtildiğinin hatırlatıldığı önergede, şunlar kaydedildi:

“Benzer şekilde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 3’ncü Maddesi de adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesini koruma altına almaktadır. Ancak tüm bu yasal düzenlemelerin hayata geçirilmemesi, nefret saikiyle işlenmiş suçların nefret suçları kapsamında cezalandırılmaması nedeniyle benzer suçlar artarak devam etmektedir.”

‘Devletin ve iktidar nefret söylemini daha çok kullanması endişece kaynağı’

Nefret suçlarının mağdura ya da mağdurun ait olduğu gruba ilişkin önyargıdan kaynaklanan şiddet içerikli eylemler olduğuna vurgu yapılan teklifte, şunlar kaydedildi:

“Devletin ve iktidarın üst düzey temsilcileri dâhil olmak üzere yetkililerce nefret söyleminin giderek daha çok kullanılması büyük bir endişe kaynağı olmaktadır. Ayrımcılık ve dışlanmaya en yaygın biçimde uğrayan toplumsal kesimler artarak nefret suçlarının da mağduru olmaya devam etmektedir. Tarihimizde yaşanan çok fazla olay, nefret söyleminin nefret suçuna dönüştüğü olaylardır.”

‘Siyaset dilinde nefret söylemi yaygınlaştı’

Özellikle son yıllarda nefret suçlarının endişe verici seviyelere ulaştığına dikkat çekilen önergede, “Siyaset dilinde nefret söylemi yaygınlaşmıştır. Farklı ırk, mezhep, inanç ya da yaşama biçimlerinin hedef gösterildiği kamplaştırıcı mesajlara sıkça tanık olunmuştur.” denildi.

‘Devlet kurumlarında tehdit dili ve nefret söylemi yaygın’

Bugün de hem siyasi partiler arasında hem de devlet kurumları içinde tehdit dili ve nefret söyleminin yaygın olduğuna vurgu yapılan teklifte, “Bunun toplumun bazı kesimlerinde, belli medya kuruluşlarında, hükümet ve hükümet ortaklarının içinde yansımaları sınırları aşmaktadır.” denildi.

Teklifte, “Bu sorunlar doğrultusunda nefret söylemi, ayrımcılık ve nefret suçlarının nedenleri ve bunlara karşı hukuki ve demokratik mücadele konusunda gerekli çalışmaların yapılması, toplumdaki nefretin engellenmesi ve Nefret Yasası çıkarılması için ön hazırlık olması amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederim.” diye kaydedildi.

Yeni1Mecra