New York’ta açılacak okullara gidecek 100 binden fazla ‘evsiz öğrenci’ bulunuyor

ABD’nin en büyük şehirlerinden New York’ta, 21 Eylül’de açılması planlanan devlet okullarına gidecek 100 binden fazla “evsiz öğrenci” bulunduğu belirtildi.

ABD genelinde ise evsiz öğrenci sayısı 1,5 milyonu aştı.

New York Times’ta yer alan haberde, 1 milyon 100 bin öğrenci ile ülke çapında en geniş okul sistemine sahip New York’taki evsiz (homeless) öğrenci sayısının Boston, Indianapolis ve Rochester şehirlerinin toplam öğrencisi sayısından fazla olduğuna dikkat çekildi.

Evsizlik oranı en üst seviyeye çıktı

Haberde, 1930’ların başındaki “Büyük Buhran” denilen ekonomik krizden bu yana New York’ta evsizlik oranının en üst seviyeye çıktığı ve evsiz nüfusun çoğunu da çocukların oluşturduğu vurgulandı.

Belediye barınaklarında 132 bin 660 evsiz kişi kalıyor

New York Belediyesine ait barınaklarda, 2019 verilerine göre 132 bin 660 evsiz kişinin kaldığının, bu sayının üçte ikisini ailelerin oluşturduğunun ve 45 bin çocuğun evsiz olduğunun altı çizildi.

Okul çağında 114 bin çocuk ‘evsiz’ tanımına girdi

Evsiz çocukların çoğunun aile yakınları veya arkadaşlarında kaldığı için gerçek rakamların 45 binin çok üstünde olduğuna işaret edilen haberde, federal yasalarca belirlenen standartlara göre 2019’da New York’ta okul çağındaki 114 bin çocuğun “evsiz” tanımına girdiği vurgulandı.

Evsiz öğrenci sayısı yüzde 70 arttı

New York Belediyesi Eğitim Departmanı kayıtlarında, son on yılda şehirde evsiz öğrencilerin yüzde 70 arttığı ancak bu çocukların özellikle Çocuk Koruma Servisleri tarafından ailelerinden alınma korkusu nedeniyle toplumda evsiz yetişkinler kadar görünür olmadığının altı çizildi.

Evsizlik ve eğitime odaklanan sivil toplum kuruluşu School House Connection’ın yöneticisi Barbara Duffield, evsizlikle ilgili çoğu araştırmanın, bekar yetişkinlere odaklandığından yakınarak “Evsizliğin, çocukların eğitimi ve çocukluk çağından uzun vadeli etkileri üzerine titiz bir araştırma yok.” ifadesini kullandı.

Evsiz öğrencilerin yüzde 85 yakını siyah veya Latin kökenli

Yine 2019 verilerine göre, New York’ta bulunan evsiz öğrencilerin yüzde 85’e yakını dar gelirli siyahi veya Latin kökenli bölgelerden. Geçen yıl “evsiz öğrenciler”in yüzde 43’ü okula düzenli devam etmedi, bunların birçoğu okullarından uzak, zor şartlar altında geçici yerlerde kaldı.

New York, büyük bir ‘evsiz aileler dalgası’ ile karşı karşıya

Özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının aileleri evsizliğe iten sebepleri daha da kötüleştirdiğine işaret edilen haberde, önlem alınmazsa New York’un büyük bir “evsiz aileler dalgası” ile karşı karşıya kalacağı uyarısı yapıldı.

Bir çok aile evlerini boşaltmak zorunda kalacak

Konutlar üzerine araştırma yapan New York Üniversitesi Furman Merkezinin raporuna göre, yıl sonuna kadar 239 bin düşük gelirli kiracı hane halkının evsiz kalma riski bulunuyor. Raporda, Covid-19 salgını nedeniyle tahliyelerin yasal olarak yıl sonuna kadar durdurulduğuna ancak sonrasında birçok ailenin pandemi sırasında birikmiş kiralarını ödeyemeyeceği için evlerini boşaltmak zoruna kalacağına dikkat çekildi.

‘Müdahale etmezsek bir felaket yaşayacağız’

Şehirde 11 aile barınağı işleten sivil toplum örgütü WIN’in Başkanı Christine C. Quinn, “Küçük bir kesim bile evsiz kalsa zaten kentte kapasitesini doldurmuş bulunan sistem çöker. Tahliye moratoryumu sona ermeden müdahale etmezsek New York’ta bir felaket yaşayacağız.” ifadelerini kullandı.

ABD genelinde evsiz öğrenci sayısı 1,5 milyona ulaştı

ABD genelindeki okullardan derlenen verilere göre ise ülke çapında 2004-2005 okul döneminde 650 bin olan evsiz öğrenci sayısı, 2017-2018 okul döneminde 1,5 milyona çıktı.

AA – NEW YORK