OHAL Komisyonunda bekleyen dosyalar Meclis gündeminde

HDP Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a, OHAL Komisyonu’nun görev uzatma süresinin 26 Aralık’ta sona ereceğini hatırlatarak, “OHAL Komisyonu için yeniden görev süresini uzatmayı mı düşünüyorsunuz?” diye sordu.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, OHAL Komisyonunda ve İdare Mahkemelerinde süren dava ve başvurulara ilişkin TBMM’ye soru önergesi verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle verilen önergenin gerekçesinde, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında birçok kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarıldığı hatırlatıldı.

‘Dosyası komisyonda ekleyen KHK’li kişi sayısı 16 bin 50’

OHAL döneminde çıkarılan KHK’lerin öncelikle iptal davası yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne götürüldüğü belirtilerek, “Binlerce başvuru incelemeye alınmaksızın beklerken yeni bir KHK ile OHAL Komisyonu kuruldu ve bu dosyalarda etkili iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle ret kararı verildi.” denildi.

OHAL Komisyonu’nun Ekim ayındaki verilerine göre 16 bin 50 KHK’linin dosyasının komisyonda beklediğinin aktarıldığı önergede, şunlar kaydedildi:

“Verilere göre 126 bin 300 başvurudan 110 bin 250’si sonuçlandırılmış durumda. Yüz binlerce dosyanın yargı mercii mi yoksa idari denetim makamı mı olduğu belli olmayan şekilde OHAL Komisyonu tarafından inceleniyor olmasının yanında inceleme sonucu ret kararı verilen başvurular için ise idari yargı yolu açık bırakılıyor. İdari yargı mercilerinde yıllardır devam eden davalara yönelik karar verilemiyor olması ve mahkemeler önünde davacı sıfatıyla dava açmış olan yurttaşların hak arama özgürlüklerinin kısıtlanmış olması beraberinde bir belirsizliği de koruyor.” Önergede şu soruların  yanıtlanması istendi;

1- OHAL Komisyonu tarafından ret kararı verilen başvurulara ilişkin idare mahkemelerinde davacı sıfatıyla dava açan yurttaş sayısı kaçtır?

2- İdari yargı yoluna başvuracak olan yurttaşlar için tek bir seçenek olarak Ankara İdare Mahkemeleri’nin yetkili ve görevli mahkeme olarak belirlenmiş olması başlı başına bir hak ihlali yarattığı gerçeği ortadayken bu konuda diğer illerde bulunan idare mahkemelerinin görevli olarak belirlenmemesinin sebebi veya sebepleri nedir?

3- Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması adil yargılanma hakkı bakımında da kanunda açıkça belirtilmişken; idare mahkemelerinde görülen davalar için düzenlenen hedef süre formlarında belirtilen 955 günlük sürelerden haberdar mısınız?

4- İlk derece mahkemelerinde sürecek olan yargılamalar için yaklaşık 3 yıl gibi bir süre öngörülüyor olması yargı reformunda belirtilen makul süre düzenlemesine aykırılık teşkil etmiyor mu?

5- İdare mahkemelerinde davacı sıfatı ile dava açmış olan yurttaşların yargılama süreci hakkında mahkemelere ulaşamadıklarını ve bilgi alamadıklarını biliyor musunuz?

6- OHAL Komisyonu için resmi gazete ilanı ile belirlenen görev uzatma süresinin bitimine az bir zaman kalmışken (26 Aralık 2020) halen karara bağlanmayan başvurular hakkında nasıl bir yol izlenecektir?

7- 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan OHAL Komisyonu tarafından halen 16 bin 50 kişinin başvurusu hakkında karar verilmemiş olması bir hak ihlali iken bu ihlalin sebebi nedir?