Pandeminin ortasında doktor maaşına tırpan

Sağlıkçıların en büyük gelir kaynağı olan döner sermaye sisteminde doktorlar aleyhine değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme yüzünden pandemi yorgunu doktorların aylık geliri azaldı, geçim daha da zorlaştı.

Pandemiyle mücadelede hayatını riske atarak görev yapan hekimlerin döner sermayeden aldıkları pay azaltıldı, 165 bin hekimin aylık geliri otomatik olarak düştü. Yeni imzalanan toplu sözleşmeyle, hastanelerdeki döner sermaye havuzundan hemşire, radyoloji uzmanı ve benzeri gibi yardımcı sağlık personelinin aldığı paylarda yüzde 20’lik artış yapıldı. Bu artışla aynı havuzdan pay alan hekimlerin payı düştü. Böylece hastanelere göre değişmekle birlikte bazı doktorların örneğin 8 bin lira olan aylık gelirinin 7 bin 200 liraya düştüğü ifade ediliyor.

Sağlık çalışanlarının geliri normal aylık maaş ile döner sermayeden aktarılan paylardan oluşuyor. Verilen sağlık hizmeti karşılığında özellikle SGK’dan hastanelere ne kadar çok kaynak aktarılırsa döner sermaye havuzunda o kadar para birikiyor. Pandemide olduğu gibi hastanelerin daha kısıtlı çalıştığı dönemlerde ‘performans’ da düşük kaldığı için havuz adeta kuruyor. Sağlıkçılar yapılan değişiklikle birlikte zaten kuruyan döner sermaye havuzunun hekimler açısından daha da kuruduğunu, hekimliğin de Türkiye’de geçinme sorunu yaşayan meslekler arasına girdiğini ifade ettiler.

HAVUZDA PARA YOK

Döner sermaye havuzundan hekimlerin alabileceği pay, çıplak maaşının yüzde 200’ünü geçemiyor. Örneğin çıplak maaşı 5 bin lira olan bir hekime döner sermayeden aktarılacak pay 10 bin lirayı geçemiyor. Ancak hekimlere hiçbir zaman böyle bir para verilmiyor. Havuzda para olmadığı için örneğin 2 bin ya da 3 bin lira verilebiliyor. Şimdi oran düşürüldüğü için örneğin 3 bin lira alan hekimlerin döner sermaye gelirinin 2 bin 500 liraya ineceği, hemşirelerin gelirinin ise örneğin 300 liradan 360 liraya çıkacağı hesaplanıyor.

HAVUZUN KAYMAĞI 10 BİN HEKİME

Bilgi veren kaynaklar, hastanelerde gece gündüz çalışan hekimlerin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlüklerinde hasta yüzü bile görmeden idari görevlerde bulunan yaklaşık 10 bin hekime gelirlerinin yüzde 800’üne kadar döner sermaye verildiğini söylediler. Buna göre çıplak maaşı 7 bin lira olan bir idari hekime döner sermayeden 56 bin liraya kadar pay verilebiliyor. Ancak havuzda para az olduğu için bu yöneticilere de 40 bin lira civarında döner sermaye ödendiği belirtildi. Hekimlerin payının düşürülüp hemşirelerin artırılmasının sağlıkçılar arasında gerginliğe yol açabileceği uyarısında da bulunuldu.

Kaynak: Sözcü / Erdoğan Süzer