Polisin gösteriye müdahalesine ‘hak ihlali’ kararı

Anayasa Mahkemesi, Soma maden katliamını protesto amacıyla yapılan gösteriye polisin müdahale etmesini, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

Betül Öztürk Gülhan ve Sıla Koç, Soma maden katliamını protesto etmek amacıyla 2014 yılında Ankara Güvenpark’ta yapılan gösteriye katıldı. Gösteriye polisin müdahale etmesi sonucu yaralanan Gülhan ve Koç, Cumhuriyet Başsavcılığı’na kolluk görevlileri hakkında şikayette bulundu.

Ancak savcılık soruşturmaya takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararında, “Olay tutanağının tek başına karara esas alınması tarafsız ve bağımsız soruşturma ilkelerine aykırılık oluşturmuştur” denildi.

Takipsizlik kararı üzerine Gülhan ve Koç 14 Temmuz 2016 tarihinde “Soma maden kazasını protesto etmek için yapılan gösteriye polis müdahalesine ilişkin soruşturmanın kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla neticelenmesinin insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal ettiği” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

Başvuruyu karara bağlayan mahkeme, insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

‘Başvurucuların yaralandıkları anlaşıldı’

Açıklanan kararda, başvurucuların Güvenpark’ta yaralandıklarının ibraz ettikleri CD’deki 8 saniyelik görüntüden anlaşıldığı kaydedildi. Kararda, “Güvenpark’ta toplanan göstericilere yapılan kolluk müdahalesinin gerekliliği, idari ve yargısal mercilerce ortaya konulamamıştır. Ayrıca başvurucular hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan bir soruşturma açılmamıştır.” denildi.

‘Yasağın maddi boyutu ihlal edildi’

“Bu nedenlerle insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi boyutu ihlal edilmiştir.” denilen kararda, 301 kişinin ölümü ve birçok madencinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın protesto etmek istenmesinin çoğulcu demokratik sistemde olağan kabul edilmesi gerektiği kaydedildi.

‘Kolluk daha dikkatli davranmalı’

Kararda, “Kamuya açık alanda düzenlenen gösteriler günlük yaşam düzenini belirli bir derecede bozmakla birlikte bu gibi durumlarda kamu makamlarının daha hoşgörülü bir tutum takınması, kolluğun da daha dikkatli ve profesyonel davranması gerekir….” denildi.

Mahkeme, Gülhan ve Koç’a ayrı ayrı 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.