Prof. Dr. Tükel’den antidepresan tedavisi ve intihar riski notları

Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı yaptığı dönemde “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” dediği için Merkez Konseyi üyeleri ile birlikte gözaltına alınıp yargılanmıştı.

HABER MERKEZİ – Türk Tabipler Birliği’nin önceki dönem Merkez Konseyi Başkanlığını yapan psikiyatr Prof. Dr. Raşit Tükel, antidepresan tedavisi ve intihar riski üzerine notları twitter üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Prof. Dr. Tükel, çocuk ve ergenlerde depresyon tedavisi için kullanılan antidepresanların, intihar riski ile ilgili bazı tartışmaları da gündeme getirdiğini hatırlatarak şu notları yayımladı:

“2004’te ABD Gıda ve İlaç İdaresi, pediatrik klinik çalışmaların verilerini inceleyerek antidepresan başlanmasından sonra intihar riski için yakın izleme öneren ‘kara kutu’ uyarısı yayımladı. Bu uyarı, antidepresan tedavisinde intihar riski üzerine olan araştırmaları tetikledi.

Jick ve arkadaşları (2004), intihar girişimi oranının antidepresanların başlamasından sonraki ilk birkaç haftada en yüksek olduğunu bildirdiler. Bazı araştırmacılar bu sonucu, ilacın intihar girişimi riskini geçici olarak artırdığı iddialarını desteklediği şeklinde yorumladı.

Bir diğer çalışmada, intihar girişimi sıklığının, antidepresanların başlamasından önce daha yüksek olduğu bildirildi (Simon ve ark. 2006). Bu bulgu, antidepresanların intihar girişimi riskini azaltması şeklindeki koruyucu etkisinin bir kanıtı olarak yorumlandı (Berenson 2006).

Prof. Dr. Tükel, depresyon tedavisi uygulayan hekimlerin dikkatini çekiyor.

Bu yaklaşıma göre, hastalarda antidepresan tedaviye genellikle intihar düşüncesi ve diğer depresyon belirtilerinin arttığı dönemde başlanıyor; sıklıkla da intihar düşüncelerini de içeren depresif belirtilerde tedavi ile birlikte azalma görülüyordu.

Çeşitli çalışmalarda, depresyonda antidepresan kullanımı ve intihar riski konusunda şu noktalara dikkat çekiliyor:

– İntihar riski, antidepresan tedavinin henüz yeterli düzeyde etkisinin ortaya çıkmadığı dönemde depresyonun kötüleşmesine bağlı olabilir.

– Antidepresan tedavi sırasında depresyona bağlı gelişen enerji artışı ile ruhsal ve davranışsal durgunluk hali ortadan kalkarken, hastada mevcut olan intihar planlarının gerçekleştirilmesi mümkün hale gelebilir.

– Anksiyete artışı, manik döneme kayma, uyku bozukluğu gelişmesi gibi olası etkenlerin bu süreçte yakından izlenmesi gerekir.

– Tedavi rehberlerinde depresyon hastalarında ilk ayda haftalık, ilk üç ayda aylık değerlendirmelerin yapılması önerilmektedir.”