‘Ruhsat sahası dışında geçici tesis’ maddesi kanun teklifinden çıkarıldı

TBMM Genel Kurulu’nda enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin İlk 5 maddesi kabul edildi.

Teklifte yer alan “ruhsat sahası dışında geçici tesis kurulması” maddesi metinden çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümü üzerinde milletvekilleri söz aldı. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AKP iktidarlarının madencilikten gelir beklentisinin yüksek olduğunu belirterek, “İktidar bu konuda insan sağlığı, çevre, tarım ve hayvancılık, ormanı feda edilebilir küçük ayrıntılar olarak kabul ediyor.” diye konuştu. 

İYİ Partili Öztürk: Maden şirketleri korumaya alınıyor

Bazı maden firmalarının, çıkardıkları değerli madenleri kayıt dışı bıraktığına işaret eden Öztürk, “Madenler nedeniyle yatırılması gereken devlet hakkı da Hazine’ye eksik yatırılıyor. Kanun teklifindeki ‘borcu yoktur’ yazısıyla da bu maden şirketleri korumaya alınıyor.” ifadelerini kullandı. 

‘Albayrak Türkiye Varlık Fonundaki görevinden istifa etmedi’

Berat Albayrak’ın Türkiye Varlık Fonu’ndaki görevinden istifa etmediğini kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

“Türkiye Varlık Fonu, değer yarattığı şirketlerden lisans, kar ve kira geliri elde ederek kendini finanse edebilen bir yapı oluşturmayı hedeflemektedir. Varlık Fonu, bu amaçla bazen kar getireceğini düşündüğü ipotek verebileceği kuruluşları doğrudan bünyesine katmakta, bazen de kendi şirketini kendi kurmaktadır. Maden Holding, bu amaçla kurulmuş, kısa zamanda da 20 maden ruhsatını devralmıştır.”

HDP’li Çepni: Bu torba yasa tümüyle geri çekilmeli’

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, bu kanun teklifinin enerji şirketlerinin ihtiyacına göre düzenlendiğini belirterek, Türkiye’de bütün coğrafyanın “enerji yatırımı çöplüğüne” dönüştüğünü söyledi. Kanun teklifinin, Alamos Gold firmasına yeni ruhsatlar alabilmenin olanaklarını sunduğunu belirten Çepni, kanun teklifinin “Alamos Gold-Uyar Holding yasası” olduğunu kaydetti.

Çepni, bu torba yasanın tümüyle geri çekilmesini talep ettiklerini söyledi. 

CHP’li Öztunç: Kanun vahşi madenciliğin önünü açıyor

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kanun teklifinin vahşi madenciliğin önünü açtığını belirterek, “Bu yasada rant var ama halk yok.” dedi. İktidarın, ekonomik krizi çözmek için “nasıl para toparlanır” derdinde olduğunu belirten Öztunç, “Tasarruf yapsanız biz bu krizi aşarız.” diye konuştu. 

Kanun teklifinin 6’ncı maddesinin çıkarılma sebebinin maden şirketlerinin siyanür havuzlarını daha geniş ve saha dışında kurabilmeleri olduğunu belirten Öztunç, “Siyanür sever bir hükümetle karşı karşıyayız. Siyanür sever bir AKP var.” şeklinde konuştu. 

‘Kanal İstanbul devletin projesi değil’

Kanal İstanbul’un bir devlet projesi olmadığına değinen Öztunç, “Bu hangi devletin projesi, bizim devletimizin projesi değil. Meclis’te çıkmış bir yasa yok. Bütçede yok. Bu hangi devletin projesi, Katar’ın mı?” diye sordu. 

İYİ Partili Örs: Halkı bilgilendirme toplantısı zorunlu hale getirilmelidir

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, çevre duyarlılığının dikkate alınmadığını kaydederek, ülkenin her yerinde kontrolsüz ve güç kullanarak yatırımların yapıldığını söyledi. Bu yöntemin acilen terk edilmesi gerektiğini ifade eden Örs, “ÇED gerekli değildir’ uygulaması yürürlükten kaldırılmalı tüm projeler için ÇED ve halkı bilgilendirme toplantısı zorunlu hale getirilmelidir.” önerisinde bulundu. 

Ülkenin enerji-arz güvenliği sorunu olmadığını dile getiren Örs, ülkede enerji yönetimi ve israf sorunu olduğunu kaydetti. 

Kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

Enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi.

  • Kabul edilen maddelere göre, maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu kaldırılacak.
  • Maden Kanunu’na göre ruhsat bedelinin tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde, her ay için ayrı ayrı yüzde 4 gecikme zammı uygulanacak ve bu rakamın haziran sonuna kadar ruhsat bedeli olarak yatırılması zorunlu olacak. Aksi halde ruhsat iptal edilecek.

Ruhsat uzatma süresi

  • Ruhsatların süre uzatım taleplerinde ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç 12 ay öncesinde talepte bulunma şartı getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayan ruhsat sahiplerine 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç 6 ay öncesine kadar da belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ruhsat sahiplerinin talepleri reddedilerek ruhsatları süre sonunda iptal edilecek ve ilgili saha ihale yolu ile ruhsatlandırılacak.
  • Rödövans sözleşmesiyle çalışılan ruhsat sahalarında, devralanın kurulu işletme kapasitesi veya şerh edilen sözleşmedeki kapasiteyi aşmayacağı yönünde vereceği taahhüde istinaden, ilgili alan için tanınan tüm muafiyetler ve madencilik faaliyetleri kapsamında alınan bütün izinler devredilen ruhsatlarda da aynen korunacak.

3 yıldan 5 yıla kadar hapis

  • Maden Kanunu kapsamında işletme izni veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü izni verilmiş rödovans sözleşmesi olmaksızın işletme izni alanı dışındaki mücavir sahalara yirmi metreye kadar taşmalar hariç olmak üzere, maden ocağı açılması, maden üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahalarında üretim faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olan durumların düzeltilmesi veya işletme güvenliğine yönelik faaliyetlerin dışında üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Ruhsat sahası dışında geçici tesis kurma maddesi metinden çıkarıldı

Öte yandan siyasi parti gruplarının, “ruhsat sahası dışında geçici tesis kurulmasını” öngören maddenin metinden çıkarılmasına ilişkin ayrı ayrı verdikleri önergeler birleştirilerek oylamaya sunuldu. Önergelerin kabul edilmesinin ardından madde metinden çıkarıldı. 

Maddenin metinden çıkarılmasının ardından TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine Erdoğmuş, birleşimi bugün saat 14.00’de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA