Sağlık Bakanlığı ek ödeme oranlarını belirledi: Din hizmetleri görevlilerine yüzde 100 ek ödeme

Sağlık Bakanlığı, 3 ay verilecek tavan ek ödeme oranlarını belirledi.

Sağlık çalışanları, sadece Covid-19 servislerinde fiili görev sürelerince yüzde 100 ek ödeme alabilecek.

Covid-19 servisleri dışında profesörlere yüzde 16, eczacılara yüzde 70, yardımcı hizmetler ve din hizmetleri görevlilerine ise yüzde 100 oranında ek ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığına bağlı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, “Covid-19 Pandemisi İl Sağlık Müdürlüklerine ek ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esasların” yer aldığı yazıyı 81 İlin Valiliğine gönderdi. Söz konusu yazıda, 2020 Yılı Ağustos-Eylül-Ekim dönemlerine ait ek ödeme hesaplamalarının yapıldığı kaydedildi.

Covid-19 kapsamında fiilen görev yapılan süreler için ödeme yapılacak

Buna göre; belirtilen dönemlerde Covid-19 pandemisi kapsamında sağlık hizmeti sunan filyasyon ekiplerinde görev alan personele, Covid-19’la Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarı olarak belirlenen Halk Sağlığı Laboratuvarlarında görev yapan personele, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan personele, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Üyesi olarak görev yapan tabiplere, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara görevlendirilen personele, belirtilen görev ve birimlerde fiilen görev yaptıkları süreler için ek ödeme yapılacak.

Ek ödeme tavan oranları

Tavan oranlar, tabip dışı personele yüzde 100, tabip ve diş tabiplerine yüzde 100, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara yüzde 75’i esas alınarak aktif çalışma gün katsayıları doğrultusunda döner sermaye ek ödemesinin hesaplanarak ek ödemeleri yapılacak.

Hastalık izinleri çalışma gününe sayılacak

Ayda en fazla 5 güne kadar yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ve süt izninde geçirilen süreler ile Covid-19 salgın hastalığına yakalananlar ve/veya karantina altında olanların, bu durumlarını İl Sağlık Müdürlüğünce belgelendirilmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri çalışılan güne sayılacak.

Bunların dışındaki bütün izinler (idari izinler dahil) çalışılmayan gün olarak değerlendirilecek ve söz konusu personelin aktif çalışma gün katsayısı da bu doğrultuda belirlenecek.

Ek ödemeler Cuma gününe kadar bildirilecek

Genelgede, Ağustos dönemi ek ödeme verilerinin 25 Eylül 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bildirilmesi istendi.

Ek ödeme kimlere hangi oranda yapılacak

“Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esaslarla ilgili” yazıda ise, belirlenen tavan oranlar esas alınarak ek ödemelerin hesaplanacağı belirtildi. Buna göre;

Tabiplerden Covid-19 hastası takip ve tedavisi yapılan sağlık tesislerinin Covid-19 PCR testi yapılan mikrobiyoloji laboratuvarında fiilen görev yapan Tıbbi Mikrobiyoloji ve bu branşın yandal uzmanlık branşlarında bulunanlar ile Covid-19 için ayrılmış poliklinik, servis, yoğun bakım ve acil servis alanlarında görevlendirilenlere fiilen yaptıkları süreler için yüzde 100’ü, kalan süreler için ek tabloda belirlenen oranlar esas alınacak.

Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personelden; Covid-19 için ayrılmış poliklinik, servis, yoğun bakım, görüntüleme ve acil servis alanları ile Covid-19 PCR testi yapılan mikrobiyoloji laboratuvarında görevlendirilenlere görev yaptıkları süreler için yüzde 100 ek ödeme yapılacak.

Din Hizmetleri görevlilerine yüzde 100 ek ödeme oranı

Covid-19 pandemisi dışında çalışan sağlık hizmetleri personel ile tabip dışı diğer personele ise belirlenen oranlar esas alınarak ek ödeme yapılacak.

Ek ödemelere ilişkin belirlenen tavan oranların bazıları şu şekilde;

Doktor Öğretim Üyesi yüzde 15, Asistan ve Araştırma Görevlisi yüzde 47, Eczası yüzde 70, Uzman Eczacı yüzde 50, Sağlık Hizmetleri yüzde 66, Lisansiyer yüzde 63, Teknik Hizmetler yüzde 63, Genel İdare Hizmetleri yüzde 89, Yardımcı Hizmetler-Din Hizmetleri yüzde 100, Tıpta Uzmanlık Mevzuatına Göre Uzman olanlar yüzde 39.

Ek ödeme yapılacak tavan oranlar içerisinde Yardımcı Hizmetler-Din Hizmetleri görevlilerine yüzde 100 ek ödeme yapılacak olması dikkat çekti.