Sağlık örgütlerinden ‘şiddete karşı adım atılsın’ çağrısı

Dr. Ertan İskender’in saldırıya uğradığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açıklama yapan sağlık emek ve meslek örgütleri, şiddete karşı samimi adımların atılması çağrısı yaptı.

Ankara Tabipler Odası (ATO), Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan Hekim Kolu, Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Dev Sağlık-İş, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER), Dr. Ertan İskender’in bıçaklı saldırıya uğradığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Onlarca sağlık emekçisinin yanı sıra saldırıya uğrayan Dr. Ertan İskender’in kardeşi Atakan İskender ve TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut da açıklamaya katıldı.

ATO Asistan Hekim Komisyonu üyesi Fatma Naime Kırlı, AKP’nin uygulamaya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrası sağlık çalışanlarının iş yoğunluğunun arttığı ve her gün dozu artan şiddetle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Şiddet iklimi

Asistan hekimlerin mobbing altında çalışmak zorunda bırakıldığını belirten Kırlı, “Bu yetmezmiş gibi pandemi servislerine ve filyasyon görevlendirmelerine gönderilmekte ve görevlendirmeler asistan hekimleri tehdit etmekte dahi kullanılmaktadır” şeklinde konuştu.

Sağlıkta şiddete karşı mücadele edeceklerini söyleyen Kırlı, resmi rakamlara göre her gün 50 sağlık çalışanının sözlü veya fiziki şiddete uğradığını, buna karşı hiçbir samimi tedbirin alınmadığını kaydetti.

Sağlıkta Şiddet Yasası’nın etkili şekilde uygulanmadığını belirten Kırlı, “Ülkemizde şiddet iklimi ve cezasızlığın tüm şiddet vakalarında ana fail olduğunu biliyoruz. Dünden bugüne yöneticilerin sağlık çalışanlarını şiddetin hedefi haline getiren itibarsızlaştırıcı söylemlerin bugün geldiğimiz noktanın en önemli sebeplerinden birisidir” dedi.

İskender: Hekimlerin endişesi eve sağ dönmek

Ağabeyi gibi kendisinin de ortopedi asistanı olduğunu söyleyen Atakan İskender, “Acımasızca saplanan o bıçak sadece ona değil tüm hekimlerin umutlarına saplanmıştır. Her gün şiddetin türlüsüyle uğraşan tüm hekim arkadaşlarımın tek endişesi verilen hizmetten ziyade eve sağ salim dönmek ve günü kurtarmak olmuştur” diye belirtti.

TTB: Etkin yasa istiyoruz

TTB Merkez Konseyi üyesi Deniz Erdoğdu, “Sağlıkta şiddet salgında bile sürdü. Beyaz kodla yapılan başvuru 20 binlerde. Biz Kovid-19 için can kurtarırken bu tür şiddet olaylarına maruz kalmak istemiyoruz. Bir yasa çıktı ama bu yetersizdir. Etkin bir yasa istiyoruz” diye konuştu.

MA / ANKARA