Sağlık örgütlerinin 1 Mayıs mesajı: Covid-19’a ve emeğimizi yok sayan sisteme karşı mücadelemiz sürecek

Sağlık örgütleri, salgında yitirdikleri arkadaşlarının anısına sahip çıkacaklarını belirterek, hem Covid-19’a hem de emeklerini yok sayan sisteme karşı mücadelelerinin süreceğini bildirdi.

Fotoğraf: SES Genel Merkezi

Türk Tabipler Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), SES, Dev Sağlık-İş, Türk Psikologlar Derneği (TPD), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER), 1 Mayıs’a ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, 1 Mayıs’ın bütün dünyada ve Türkiye’de “birlik – mücadele ve dayanışma” günü olarak kutlandığı hatırlatılarak, Covid-19 salgın günlerinde birliğe, mücadeleye, ve dayanışmaya en çok sağlık çalışanlarının, emekçilerinin, işçilerinin ihtiyacı olduğu belirtildi.

‘Salgını durdurmakla yükümlüyüz’

Açıklamada, “Çünkü içinde bulunduğumuz ölümcül COVID-19 salgınına karşı kişisel olarak kendimizi ve ailelerimizi korumanın yanı sıra salgında hastalanan, yoğun bakımlara taşınan insanlarımızı iyileştirmek, hatta ülkemiz sağlık sisteminin ihmal ettiği koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve salgını durdurmakla yükümlüyüz.” denildi.

‘Salgın sağlık hizmetine ücretsiz erişilmesi gerektiğini gösterdi’

Herkesin “eşit-nitelikli-ulaşılabilir- anadilinde ve parasız sağlık hizmeti” alma hakkı olduğunu topluma ve yöneticilere kabul ettirmeye çalıştıklarının belirtildiği açıklamada, salgının sağlık hizmetine erişimin hiçbir bariyere takılmadan ücretsiz biçimde erişilmesi gereken bir hak olması gerektiğini herkese fiilen gösterdiğine vurgu yapıldı.

Sağlık alanında yaşanan şiddet, hakkaniyetsiz ücretlendirme, döner sermaye ödemeleri, ücretsiz izin sorunlarına değinilen açıklamada, KHK ile ya da güvenlik soruşturmaları ile meslekleri ellerinden alınan sağlık çalışanlarının salgın ortamında bile gündeme getirilmediğine dikkat çekildi.

Salgında yitirdikleri arkadaşlarının anısına sahip çıkacaklarının belirtildiği açıklamada, “Sağlık emekçileri olarak hem COVID-19 virüsüne hem de emeğimizi yok sayan, haksız ve hukuksuz bu sisteme karşı mücadelemize devam edeceğimizi buradan duyurmak istiyoruz.” denildi.