Sağlık personellerinin izinleri ikinci bir emre kadar durduruldu

Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelge ile sağlık personellerinin izinlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, sağlık personellerinin izinlerine ilişkin 81 ile genelge gönderdi. Gönderilen genelgede, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili mücadelenin kesintisiz, etkin ve yeterli sayıda personelle yürütülebilmesi için yeniden düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İzinler mazeret izinleri hariç durduruldu

Genelgede, düzenleme kapsamında; Mazeret izinleri hariç (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin, ikinci bir emre kadar yıllık izinlerinin durdurulduğu belirtildi.

Yurt dışından gelenler 14 gün idari izinli sayılacak

Genelgede, yurt dışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaları uygulamasına devam edileceği kaydedildi.

Kanser hastaları ve organ nakli olanların durumlarının kurum amirlerince değerlendirileceği belirtilen genelgede, bu kişilerin idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına kurum amirlerinin karar vereceği ifade edildi.