Şair Güler: İnsan yaşadığı toprağa benzer

#Yeni1mecra’dan Celal İnal, günümüz şairlerinden Sema Güler ile sanatı ve hayata dair söyleşti.

Dört şiir kitabı ve Muzaffer Oruçoğlu ve Kemal Dinç ile beraber hazırladıkları düzyazı kitabı bulunan Güler şiirlerinin üzerinde coğrafya ve gündelik yaşamının etkisini anlattı.

Özellikle geldiği coğrafyanın şiirleri üzerindeki etkisinden söz eden Güler, “Coğrafyanın yazdıklarım üzerinde mutlaka ilgisi var. Kökensel olanı, unutulanı, susturulanı hatırlamak gibi bir şey bu. Ancak kendi acılarımızı tam merkeze alarak değil evrensel olan acılara dokunarak yazmaya dönüşebilir” dedi.

Özellikle Ortadoğulu yazarlardan oldukça etkilendiğini belirten Güler, onları daha çok içselleştirdiğini ancak bu konuda kısıtı olmadığını belirtti. Ortadoğu’da eserlerin hüzünlere dayandırıldığını söyleyen Güler “İnsan yaşadığı toprağa benzer” diyerek, bu eserlerin varoluşsal sorunları, toplumsal kuşatmanın birey üzerindeki baskısını yansıttığını düşündüğünü ifade etti.

Ayrıntılar video söyleşide…