Sayıştay raporundan AKP’li Belediyelerin kabaran faturaları çıktı

Belediyelerle ilgili Sayıştay raporunun açıklanmasının ardından AKP’li Belediyelerin usülsüz icraatları ortaya çıktı.

Gümüşhane Belediyesi’nde yüksek bütçeye koronavirüs gerekçe gösterildi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nde ise gerekli vergilerin alınmadığı öğrenildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, belediyenin kendisine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içindeki yerlerde kullanılan elektrik ve havagazı tüketim vergisini tahsil etmediğini tespit etti. Sayıştay kamuya ait olan vergilerin tahsil edilmesini istedi.

Raporda, ‘Tüketim Vergisinin Tahakkuk ve Tahsilatının Yapılmaması’ başlığıyla yer verilen bölümde, büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçlarının büyükşehir belediyesinin gelirleri arasında olduğu belirtildi.

Sözcü’de yer alan habere göre, elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan şirketlerin tahsil ettikleri vergiyi, takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar belediyeye bildirmeye ve aynı sürede ödemeye mecbur olduklarına işaret edilen raporda, buna karşılık belediyenin tüketim vergisini tahsil etmediği tespit edildi.

İlan ve reklam paraları

Sayıştay raporunda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kiraya verilen bazı işyerlerinin İlan ve Reklam Vergisi mükellefi olduğu halde işletmelerin vergiyi belediyeye beyan etmediğini, belediyenin de bu vergileri en fazla 2 taksitte ödenmesi şartıyla tahsil etmediğini belirledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı denetim çalışmaları kapsamında 169 mükellefin incelendiği belirten Sayıştay, İlan ve Reklam Vergisi mükellefi 67 işletme sahibinin beyanda bulunmadığını ve tahakkuk kayıtlarının yapılmadığını tespit etti.

İlçelere Çevre Temizlik Vergisi payları gönderilmemiş

Sayıştay raporunda Konya Belediyesi’ne ilçe belediyelerinin göndermesi gereken Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) paylarını göndermedikleri tespiti de yer aldı.

Raporda, 31 ilçe belediyesinden yalnızca 10’unun ÇTV payını Konya Belediyesi’ne tam aktardığı, kalan 21 ilçeden 16 ilçe belediyesinin hiç göndermediği, 5 ilçe belediyesinin ise bazı aylar dışında işyerleri üzerinden tahsil ettikleri vergiyi göndermediği belirtildi.

Ayrıca belediyenin alması gereken bazı ilan ve reklam vergisini de ilçe belediyelerin topladığı, ilçe belediyelerinin otopark gelirlerini aktarmadığı, belediye sınırları içinde kira artışlarının yapılmadığı da bildirildi.

2019’da borçlanma limitini 42 milyon 852 bin lira aşan Gümüşhane Belediyesi, buna gerekçe olarak Covid-19’u gösterdi. Sayıştay, “Salgın 2020 Mart’tan itibaren görülmeye başladı” dedi.

Sözcü’de yer alan habere göre, 2019 yılı denetim raporlarını açıklayan Sayıştay, AKP’li Gümüşhane Belediyesi’nin borçlanma limitlerini yılın başında aştığını ve ardından 3 kez daha kredi çektiğini tespit etti.

2019 yılı için yeniden değerleme oranı kapsamında Gümüşhane Belediyesi’nin maksimum 72 milyon 597 bin 963.31 lira borçlanabileceğini, ancak yapılan incelemede yılın başında bu borçlanma limitinin aşıldığı vurgulandı.

3 adet krediyle toplamda 6 milyon 24 bin 726.90 TL daha borçlanmaya gidildiği ve yıl sonu itibarıyla borcun 115 milyon 450 bin 124 TL’ye ulaştığı kaydedildi.

Belediye, “Planlı ve temkinli bir şekilde mecburen borçlanma yoluna gidildi” dedi

Raporda belediyenin borçlanma nedenlerini şöyle açıkladığı belirtildi:

“Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve ekonomik sıkıntılar, sonrasında meydana gelen COVID-19 salgın hastalığı vb. etkenlerden dolayı azalan vergi gelirlerinin belediyelerin İlbank paylarına da olumsuz yansıdığını ve bu nedenle yatırım yapamama, ihtiyaçları karşılayamama ve hatta personel maaşlarını dahi ödeyememe gibi durumlara karşılık olarak planlı ve temkinli bir şekilde mecburen borçlanma yoluna gidildiği ifade edilmiştir.”

Sayıştay denetçileri, “Koronavirüs gerekçesinin 2019 ile ilgili yok” dedi

Sayıştay denetçileri raporunda bu gerekçeye karşı, “Belediye tarafından borçlanmaya neden olarak gösterilen gerekçelerin bulgumuzun ele aldığı 2019 yılı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kaldı ki COVID-19 salgın hastalığı 2020 Mart’tan itibaren ülkenizde görülmeye başlanmıştır” ifadelerini kullandı.