Şehir hastaneleri anketi: Çalışanların yüzde 96,3’ü ‘tükenmişlik’ yaşıyor

TTB’nin şehir hastanelerinin durumuna ilişkin yaptığı ankete katılan sağlık çalışanlarının yüzde 96,3’ü tükenmişlik sendromu yaşadığını belirtti.

Türk Tabipler Birliği (TTB), şehir hastanelerinde çalışan sağlıkçılar ile yaptıkları anket çalışmasını açıkladı. Youtube kanalı üzerinden online yapılan açıklamada, sağlıkçıların yaşadıkları sorunlara dikkat çekildi.

TTB Merkez Konsey üyesi Ali İhsan Ökten, şehir hastanelerinin pandemi döneminde daha çok tartışıldığını kaydetti. İktidarın şehir hastanelerinin salgınla mücadele konusunda “mükemmel” olduğunu iddia ettiğine dikkati çeken Ökten, şehir hastanelerinde çalışan 219 kişinin anket çalışmasına katıldığını aktardı.

Ökten, “13 şehir hastanesinin 11’inden anket sorularımıza yanıt geldi. ‘Çalışan sağlığı, güvenliği’ başlığı altındaki anket sonuçlarımıza göre, sağlık çalışanlarının yüzde 76,3’ü çalıştıkları hastanede Kovid-19 nedeniyle en az 1 yaşamını yitiren sağlık çalışanı olduğunu ifade etti. Yüzde 79,5, hastanelerinde Kovid-19 geçiren kişi sayısı hakkında bilgileri olmadığını belirtti. Bu durum salgının başlangıcından itibaren Sağlık Bakanlığı’nın verileri gizlemesi ve şeffaf davranmaması ile ilişkilidir” tespitlerini paylaştı.

Anket sonuçları

Ökten, anket çalışmasının sonuçlarını şöyle paylaştı: “Çalışanların yüzde 79,5’i, kendi hastanelerinde yeterli paylaşım olmadığından enfeksiyon geçirme oranını bilmemektedir. Çalışanların yüzde 49,3’ü sağlık ekipmanlarına ulaşmakta sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Çalışanların yüzde 70,8’i pandemi döneminde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlık hizmetleri sunumu açısından denetim yapılmadığını ifade etmişlerdir. Mükemmeliyet merkezleri denilen şehir hastanelerinde iş sağlığı ve güvenliği için yeterli ortam sağlanmamıştır.

İş arttı çalışan sayısı artmadı

Çalışanların yüzde 91,8’i servis veya yoğun bakımlara ek yatak koyma gereksinimleri olduğunu belirtmiştir. Şehir hastanelerinin yeterli olmadığı bu sonuçla ortaya çıkmıştır. Çalışanların yüzde 64,9’u sağlık çalışan sayısının değişmediğini ifade etmiştir. Bu kadar ek yatak konurken sağlık çalışanlarının değişmemesi bizim iş yükümüzün ne kadar arttığının ayrıca bir göstergesidir. Bu sayılar artmadığı gibi hastalanan ve yaşamını yitiren arkadaşlarımızın iş yükleri bu arkadaşlarımıza yüklenerek iş yükleri katbekat artmıştır.

Hazırlıksız planlama değişikliği

Çalışanların yüzde 89,5’i pandemi döneminde çalışanlar arasında planlama değişikliğine gidildiğini belirtmiştir. Pandemi olağan dışı bir durumdur. Sağlık kurumları çalışanlar arasında planlama değişikliği yapabilir. Ancak birçok olağan dışı durum direk sağlığı ilgilendirir. Bu durumlara hazırlıklı olmak için önceden teorik ve pratik eğitim programları yapılması gerekir. Bu kadar fazla değişiklik yapılması çalışma ruhuna da aykırıdır.

Tükenmişlik sendromu

Çalışanların yüzde 96,3’ü tükenmişlik sendromu yaşadıklarını, yüzde 44,3’ü çalışan sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorunlar nedeniyle işten ayrılmayı veya emekli olmayı düşündüklerini söylemiştir. Çalışanların yaklaşık yarısı çalışma koşullarının iyi olmaması nedeniyle işten ayrılmayı veya emekli olmayı düşündüklerine rağmen pandeminin başlamasıyla ile Sağlık Bakanlığı tarafından, izin, istifa ve emeklilik yasakları getirdiği için bu düşüncelerini yaşama geçirememişlerdir. Bu yasak ne yazık ki hala devam etmektedir. Bu durum insan hakları ve uluslararası çalışma durumlarına aykırıdır.”

MA / ANKARA