Sendikalar asgari ücret talebini açıkladı

HABER MERKEZİ – Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, asgari ücret talebini 2 bin 578 TL olarak açıkladı.

TÜRK-İŞ Genel Merkezinde bir araya gelen Türk-İş, Hak-İş ve DİSK 2020 yılı asgari ücrete ilişkin ortak basın açıklaması yaptı. Toplantıya Türk- İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yaldız ve DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün katıldı. Toplantıda konuşan Irgat, üç sendika olarak asgari ücret taleplerini 2 bin 578 TL olarak açıkladı.

Taleplerin üç işçi konfederasyonunun bir araya gelerek belirlendiğini belirten Irgat, “Özellikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel sorunu olan düşük asgari ücretin, belirlediğimiz ve savunduğumuz ilkeler doğrultusunda karara bağlanması büyük önem taşımaktadır.” dedi. Irgat, siyasal iktidarın işverenle birlikte, “ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum” gerekçesiyle daha düşük bir asgari ücret tutarını belirlemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Irgat, asgari ücretin belirlenebilmesi için Komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri açıkladı. İlkelerden bazıları şöyle;

• Asgari ücretin saptanmasında Anayasa’da yer alan “geçim şartları” yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak bir tutarda olmalıdır.

• Ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısım vergiden muaf olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır.

• Asgari ücret, sanayi/tarım ve yaş, cinsiyet ayırımı yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık belirlenmelidir.

• İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalıdır.

• “Sosyal Devlet” ilkesi gereği “aile yardımı” çalışmayan eş için uygulamaya konulmalıdır.

• Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır.

• Asgari ücret teşviki, sendikal örgütlenmenin olduğu işyerleri için uygulanmalıdır.