Şentop’a vekil sorularını yanıtsız bırakan bakanlar soruldu

HDP’li Muazzez Orhan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a soruları yanıtsız bırakan bakanların karnesini sordu.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların soru önergelerine yanıt verme karnesini TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sordu.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yanıtlaması için TBMM Başkanlığı’na verdikleri soru önergelerinin zamanında yanıtlanmamasını, açıklayıcı cevaplar verilmemesini ya da hiç işleme konulmamasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sordu.

 ‘Yeni sistemle Meclisin denetim yetkileri aşındı’

Orhan, Haziran 2018’den sonra Türkiye’de meclisin denetim yetkilerinin aşındığına dair kamuoyunda ciddi bir tartışmanın devam ettiğini belirtti:

 “Cumhurbaşkanına soru sorulamaması, Cumhurbaşkanı yardımcısının birçok önergeye görev alanımda değil yanıtı vermesi, birçok bakanlığın sorulan sorulara cevap vermemesi veya verdiği cevabın ilgisiz olması bu tartışmanın sürmesine neden olmaktadır.”

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan

Adalet Bakanlığı’ndan 1,5 yıl sonra yanıt…

HDP’li vekil, verdiği bir soru önergesine Adalet Bakanlığı’nca bir buçuk yıl sonra yanıt verilmesinin hukuki işleyişle anlatılamayacağını kaydederek bu durumun diğer bakanlıklarda da farklı olmadığını ifade etti.

Muazzez Orhan bu muamelenin, TBMM’de milletvekillerinin yasama ve denetim faaliyetlerini açıkça sekteye uğrattığını ve kamuoyunun bilgi edinme yollarından birinin tamamen veya kısmen etkisizleşmesine neden olduğunu vurguladı:

“Yasamanın anayasal görevlerinin ve taleplerinin bakanlar tarafından dikkate alınmamasının anayasal düzeni ve anayasaya saygıyı olumsuz etkilediği görülmelidir.”

‘2 yılda verilen soru önergelerinin yüzde 55’i yanıtsız kaldı’

2018-2020 yılları içerisinde TBMM gündemine cevaplanması için sunduğu yazılı soru önergelerinin yüzde 55’inin hala yanıtlanmadığını vurgulayan HDP’li vekil, yüzde 36’sının ise süresi geçtikten sonra cevaplandırıldığını kaydetti. Orhan, önergelerinin sadece yüzde 5’inin süresi içerisinde cevaplandırıldığını, verilen bazı cevapların ise sorulan sorularla ilgili olmayıp genel geçer bilgiler olduğunu ifade etti. HDP’li Orhan, ilgili bakanlıkların önergelere cevap vermemesinin Anayasaya aykırılık teşkil ettiğini belirtip bakanlıkların Anayasal görevlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Muazzez Orhan, Şentop’a özetle şu soruları yöneltti:

“TBMM Başkanlığına kaç yazılı soru önergesi ve Meclis Araştırması iletildi; Bunların kaçı hangi gerekçelerle reddedildi; Bakanlıklara iletilen soru önergelerinin yanıtlanmayan ya da süresi içinde yanıtlanmayanların bakanlıklara göre dağılımı nedir; Cevaplanan ya da cevaplanmayan önergelerin partilere göre dağılımı nedir; Bakanlar önergeleri yanıtlarken vekil ve parti ayrımı yapıyor mu; Böyle bir durumda söz konusu bakanın cevap vermeme yetkisi hangi hukuki dayanaklara sahip; Önergelerin resmi süre içinde yanıtlanması ve meclisin denetim sorumluluğunu etkin şekilde kullanması için tedbir alınacak mı?”