SES: Antep’te hastanedeki patlama gibi olaylar ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sonucudur

SES, Gaziantep’te özel bir hastanede oksijen cihazlarından kaynaklanan patlamanın sonucunda 11 kişinin öldüğü olaya ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Gaziantep’te özel bir hastanedeki (SANKO Üniversite Hastanesi) Covid-19 yoğun bakım servisinde oksijen cihazı/cihazlarından kaynaklanan patlama ve yangınla 11 kişinin ölmesinin siyasi iktidarın Sağlıkta Dönüşüm Programının bir sonucu olduğunu açıkladı.

Pandemiyle savaşan sağlık emekçileri bir de fiziki tehlikelerle karşı karşıya kalıyor

SES Merkez Yönetim Kurulu’nun açıklamasında, “Bu durum bir kez daha İşçi Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) ne kadar önemli olduğunu ve sağlığın çok tehlikeli ve ağır işler sınıfında olmasının ne denli haklı bir gerçeklik olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sağlık emekçileri Covid-19 pandemisi ile savaşırken, hem hastalanma ve yaşamlarından olma riskiyle hem de böylesine can güvenliklerini tehdit eden patlama vs. gibi fiziki tehlikeler ile karşı karşıya kalmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Sağlık kurumlarını işletme, hastaları müşteri gören anlayış

SES’in açıklamasında şu görüşlere yer verildi: “İktidarın sözde Sağlıkta Dönüşüm Programının ve onun yarattığı tahribatların sonucudur yaşananlar. Sağlığı özelleştirmenin, kar hırsının, sağlığı bir meta olarak görmenin, sağlık kurum ve kuruluşlarını bir işletme, hastaları ise müşteri olarak gören bir anlayışın ürünüdür tüm bunlar. Ayrıca teknoloji bu kadar gelişmişken hala vatandaşların tedavi ve rehabilite olmak için gittikleri hastanelerde böyle teknik arızaların yaşanması ve patlamaların olması düşündürücüdür. Keza bir yataklı tedavi kuruluşunda böyle bir vakanın yaşanması tek kelimeyle bir güvenlik, tedbir ve ihmal sorunudur.”

Sağlık her vatandaşın kamusal hakkıdır

Açıklamada şu talepler dile getirildi: “Öncelikle ve ivedilikle İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yasasını işçilerin, emekçilerin örgütlü olduğu kurumların önerileri ve talepleri doğrultusunda düzenleyin ve bunun gereklerini yerine getirin. Sağlıkta dönüşümden vazgeçin. Kamusal, erişilebilir, nitelikli, ücretsiz, eşit ve anadilinde sağlık sistemi mümkün ve bunun gereklerini yerine getirin. Sağlığın özelleştirme işlemlerini durdurun. Sağlık her vatandaşın kamusal hakkıdır. Bunun önündeki tüm engelleri kaldırın. Sağlığa daha fazla bütçe ayırın. Sağlık emekçilerinin güvenle çalışabilecekleri ortamları hazırlayın. Ayrıca hastaların güvenle ayakta ya da yatarak tedavi olacakları hastaneleri insan onuruna yakışır şekilde oluşturun.”

SES’in açıklamasında son olarak “Bu olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve aydınlatılmasını, sorumlularının ise yargı önüne çıkarılarak hesap vermelerini talep ediyoruz” dendi.

Yeni1Mecra