SES: Hastanelerde risk devam ediyor

SES Eş Genel Başkanı Erden, 51 ilden 243 hastanede yaptıkları “Normalleşme Süreci” anketinde, hastanelerde riskin devam ettiğini, sağlık emekçilerinin korunmadığını tespit ettiklerini belirtti.

Fotoğraf: SES Genel Merkezi

SES Genel Merkezi, Covid-19 salgını kapsamında 1 Haziran sonrası “normalleşme sürecinde” hastanelerde yaşanan duruma ilişkin 51 ildeki 243 hastanede yaptıkları değerlendirme anketinin sonuçlarını basın toplantısıyla paylaştı. Sendika Genel Merkez’inde yapılan toplantıda anket sonuçlarını SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden açıkladı.

‘1 Haziran sonrası risk devam ediyor’

Anket çalışmasının 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yapıldığını belirten Erden, 1 Haziran sonrası hastanelerde riskin artarak devam ettiğine vurgu yaptı. Son dönem Sağlık Bakanı tarafından da kabul edildiği gibi henüz birinci dalganın tamamlanmadığını söyleyen Erden, “Hala salgının pik dönemini yaşayan illerimiz vardır. Bu durum dikkate alındığında salgın hem vatandaş hem sağlık emekçileri için ciddi tehdit olmaya devam etmektedir.” dedi. Erden’in açıkladığı anketteki bazı tespitler şu şekilde;

  • 243 hastanenin yüzde 54’ünün halen pandemi hastanesi olduğu; pandemi hastanesi olmayan hastanelerin ise yarısından fazlasında (yüzde 52’sinde) Covid-19 servisi bulunmaktadır. Hastanelerin yüzde 22’sinde Covid-19 servisi bulunmamaktadır.
  • Hastanelerin yüzde 51’inde Covid-19 vaka sayısı artmıştır, pandemi hastanelerinde artış oranı yüzde 65’e yükselmiştir. Hastanelerin sadece dörtte birinde Covid-19 vaka sayısında azalma gözlenmiştir.
  • Bakanlığın güncellenmiş risk değerlendirme ve acil durum planları ne yazık ki hastanelerin sadece yüzde 46’sında mevcuttur. Hastanelerin yüzde 41’inde bu planlar mevcut değildir.
  • 1 Haziran sonrasında, çalışma biçimleri ağırlıklı olarak eski çalışma biçimine dönmüştür. Hastanelerin yüzde 77’inde dönüşümlü çalışma kaldırılmıştır. Pandemi hastanesi olarak devam eden hastanelerin dahi yüzde 66’sında dönüşümlü çalışma tamamen kaldırılmıştır; yüzde 23’ünde sadece Covid-19 servislerinde dönüşümlü çalışma devam etmektedir.
  • Hastanelerin yüzde 21’inde enfekte vaka alınmamaktadır. Hastanelerin yarısından azında (yüzde 44’ünde) Sağlık Bakanlığı rehberinde belirtildiği şekilde en az 14 gün Covid 19 insidansında istikrarlı bir düşüş olup olmadığı gözlenerek enfekte vakalar alınmaktadır.
  • Operasyonlar öncesi hastalara test yapılıp yapılmaması önemli tedbirlerden biridir. Hastanelerin yüzde 13’ünde hiç bir hastadan test istenmez iken yüzde 20’sinde tüm hastalara, yüzde 42’sinde ise şüpheli hastalara test  yapılmaktadır. Pandemi hastanesinde bu oranlar sırası ile yüzde 9, yüzde 26, yüzde 44’dür.
  • Salgın öncesi ile karşılaştırıldığında hastanelerin yüzde 12’sinde poliklinik yoğunluğu salgın öncesine göre artış gösterirken yüzde 61’inde yoğunluk azalmıştır. Yine hastanelerin yüzde 19’u acil servis yoğunluğu salgın öncesine göre artış gösterirken yüzde 45’inde yoğunluk azalmıştır.
  • Uygun sayıda ve nitelikte Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) sağlanması hastanelerin yüzde 72’sinde gerçekleşebilmiştir. Pandemi hastanelerinde bu oran biraz daha yükselerek yüzde 75 olmuştur. Sağlık çalışanlarının dörtte birinden fazlası hala uygun sayıda ve nitelikte KKE temin edememektedir.

MA – ANKARA