SES: İnsanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz

SES Dersim Şubesi Eşbaşkanı Kahraman, TİS ile ilgili basın açıklamasında en düşük temel ücretin yoksulluk sınırının üzerinde olması gerektiğini belirtti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Dersim Şubesi, Toplu İş Sözleşmesi’ne (TİS) ilişkin Tunceli Devlet Hastanesi’nin önünde açıklama yaptı. Açıklamada, “Gerçek toplu sözleşme için birlikte örgütlenmeye, mücadeleye” yazılı pankart açıldı. “İnsanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz” dövizleri taşındı.

Mobbing 

Farklı istihdam biçimleri ve taşeronlaştırma uygulamaları ile sağlık ve sosyal hizmet iş kolunun, güvencesizliğinin en yaygın işkolu olduğunu söyleyen SES Şube Eşbaşkanı Serap Kahraman, bu durumun sağlık ve sosyal hizmet alanında baskı, mobbing, ayrımcılık, eşitsizlik, keyfiliğin ve kayırmacılığın alabildiğine yaygın hale gelmesine neden olduğunu belirtti. Kahraman, fazla çalışma, uzun saatler kesintisiz çalışma, sık nöbet tutma, çalışırken çok yoğun iş yükü altında çalışmanın sağlık ve sosyal hizmet alanının en önemli özellikleri haline geldiğini dile getirdi. Sağlık emekçilerinin tükenmişlik yaşadığını, görevden ayrıldığını, kendisini ve mesleğini değersiz gördüğünü, yalnızlaştırıldığını ve ötekileştirildiğini ifade eden Kahraman, “Aidiyeti, sendika üyeliği sorgulanmakta, üyesi olduğu sendika nedeni ile farklı uygulamalara tabi tutulmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlıkçı intiharları işyerine bağlı baskı ve mobbing nedeni ile artış göstermektedir” dedi.

SES olarak TİS masasına taleplerini gönderdiklerini belirten Kahraman, taleplerden bazılarını şöyle sıraladı:

“* En düşük temel ücret yoksulluk sınırı üzerinde olmalı, her türlü performansa dayalı ödeme sistemi kaldırılmalı,

*  Haftalık çalışma süresi 35 saate düşürülmeli, engelli personelin çalışma saatleri engel durumuna göre ayrıca düzenlenmeli,

* Acil nöbeti tutan sağlık emekçilerinin nöbet ücretleri tutulan mekâna göre değil hizmetin niteliğine göre belirlenmeli, idarenin acil servis hizmetlerinin yapısal işleyiş kusurlarına bağlı olarak geri istenen arıtımlı nöbet ücretleri iade edilmeli,

* Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, maaşın asgari ücret tutarını aşan kısmı için gelir vergisinin ilk dilimi olan yüzde 15 uygulanmalı,

* Covid-19 illiyet bağı aranmadan sağlık kurumlarında çalışan tüm personel için meslek hastalığı sayılmalıdır.

* Sağlıkta şiddetin önlenmesi için sağlık iş kolundaki emek ve meslek örgütlerinin verdiği “şiddet yasası teklifi” yasa teklifinin ceza ve idari hukukta yer bulması için Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma yürütülmelidir.

* Ücretli doğum izni artırılmalıdır, kadınlar için doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra altı ay ücretli doğum izni verilmelidir.”

MA / DERSİM