SES ve TTB: AYM kararı uygulansın

HABER MERKEZİ – TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, herhangi bir çabaya gerek olmadan güvenlik soruşturmaları gerekçesiyle işine ve uzmanlık eğitimine başlatılmayan tüm sağlık emekçilerinin derhal işe başlatılmasını ve dava süreci devam eden idare mahkemelerinin derhal iptal kararı vermesi gerektiğini söyledi.

TTB ile SES, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarına ilişkin iptal kararı hakkında basın toplantısı düzenledi. TTB’de yapılan toplantıda ortak açıklamayı TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman okudu. Adıyaman, herhangi bir çabaya gerek olmadan güvenlik soruşturmaları gerekçesiyle işine ve uzmanlık eğitimine başlatılmayan tüm sağlık emekçilerinin derhal işe başlatılması ve dava süreci devam eden idare mahkemelerinin derhal iptal kararı vermesi gerektiğini söyledi.

İsteyen sağlık emekçilerinin devam eden mahkemelerine ve Bakanlığa, AYM’nin belirtilen kararının hayata geçirilmesi ve derhal işe başlatılmak için başvurabileceklerini de belirten Adıyaman, “İdarenin, AYM kararının gerektirdiği düzenlemeleri acilen yerine getirmesini bekliyoruz. Bizler de bu süreci yakinen takip edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.

‘Arkadaşlarımız derhal işlerine iade edilmeli’

SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Ben bu sürece AYM’nin gözüyle bakmıyorum” şeklindeki açıklamasını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Bu ülkede yasaları icra etmekle yükümlü olanlar, yasaların tüm vatandaşlar için eşit şekilde geçerli olmasını sağlaması gerekenler, en yüksek yargı organının verdiği bu kararı yok sayma eğilimindeler. Ama bu kararı uygulamakla mükellefsiniz. Şu ana kadar bekleyen arkadaşlarımızın geçmiş hakları da verilerek derhal işlerine iade edilmeleri gerekiyor.”

2018 yılı Haziran ayında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduğundan bu yana ataması gerçekleştirilmeyen Dr. Karer Yurttaş da, bu süreçte mücadele yürüten ve konuyu gündemde tutan TTB ve SES’e teşekkür etti. ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç da, Ankara özelinde güvenlik soruşturması olumsuz geldiği için atanamayan 17 hekimin davasını ATO olarak takip ettiklerini belirterek, Ankara dışından da çok sayıda hekimin destek talebiyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

CHP’li Şeker: AYM kararı derhal uygulanmalı

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de, anayasal bir hak, bir insan hakkı olan çalışma hakkının önündeki engelleri kaldırmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, AYM kararının derhal uygulanması gerektiğini söyledi. “Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir gereği olarak bunu uygulamayanlar suç işlemiş demektir” diye konuşan Şeker, hakkın gasp edildiği sürece ilişkin bir de tazmine ihtiyaç bulunduğunu ve devletin bu konuda yükümlü olduğunu kaydetti. Şeker, “Güvenlik soruşturmaları, devletin güvenliği ilgili alanlarda görev yapacak kamu görevlileri açısından gereklidir, bir doktor, bir mühendis, bir temizlik görevlisi vb alanlarda gerekli değildir. Bu uygulama muhaliflerin sindirilmesi için istismar edildi. Bu ülkenin yurttaşı olan herkesin bu devlette çalışma hakkı vardır” diye konuştu.

Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, SES Genel Sekreteri Dr. Pınar İçel, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç ve güvenlik soruşturması nedeniyle 1.5 yıldır ataması gerçekleştirilmeyen Dr. Karer Yurtdaş ile CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker katıldı.