Siber zorbalık suçu işleyenlere karşı öz güvenli olmalıyız

Dünyada internetin yaygınlaşmasıyla birlikte insanların reel hayatta maruz kaldıkları zorbalık türleri dijital alanda da yıkıcı etkileriyle hızla artmaya başladı.

Sosyal medyada bilinçli, bilinçsiz daha çok çocukların, genç insanların maruz kaldığı siber zorbalık insanların ruh sağlığına, yaşam reflekslerinin gerilemesine hatta yaşamdan kopmalarına neden olabiliyor.

Zaman zaman haber siteleri, TVlerin de buna ön ayak olduğu ünlülere kadar maruz kalınan duruma ilişkin Psikolojik Danışman Emre Oğuzcan Özdemir yeni1mecra’dan Hasan Akbaş’a değerlendirmelerde bulundu.

Zorbalıktan kaçınmanın neredeyse imkansız olduğunu, bununla baş etmenin yollarının bireylerin kendilerini katıldıkları sosyal medya gruplarından ve dijital alanda korumalarıyla mümkün olabileceğini, zorbalıkta bulunanlara karşı ise öz güvenli olmaları, suç işlediklerini harekete geçerek göstermeleri gerektiğini önerdi.

Detaylar video söyleşimizde…