Suriyeli çocukların sağlık sorunları Meclis gündeminde

Milletvekili Koçyiğit, geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklarda yetersiz beslenmeden kaynaklı görülen engellik ve hastalıklara dikkati çekti.

Koçyiğit, Bakan Soylu’ya “Sığınmacılar açısından zamanında, yeteri miktarda ve doğru besinlerle tamamlayıcı beslenmeye başlanması için gerekli eğitim bakım verenlere sağlanmakta mıdır?” diye sordu.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD) “Geçici Koruma Altındaki Çocukların Malnütrisyon Durumlarının Değerlendirilmesi Ve Hizmet Önerileri” raporunu Meclis gündemine taşıdı. Koçyiğit, TBMM’ye verdiği soru önergesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istedi.

‘Suriyeli her 6 çocuktan 1’i kilosuna göre kısa boylu’

Koçyiğit, söz konusu raporda 6-59 aylık geçici koruma altındaki Suriyeli her 6 çocuktan 1’inin kilosuna göre kısa boylu (bodurluk), her 13 çocuktan 1’inin düşük kilolu, her 21 çocuktan 1’inin fazla kilolu, her 27 çocuktan 1’inin ise boyuna göre zayıf olduğunun belirtildiğini kaydetti.

‘Çocukların yüzde 27,8’inde en az bir engellilik hali bulunuyor’

Derneğin raporundaki araştırmaya Adana, Ankara, Antep, İstanbul ve İzmir’den toplam 817 çocuğun katıldığını aktaran Koçyiğit, “Raporda Çocukların yüzde 27,8’inde en az bir hastalık veya engellilik hali bulunduğu belirtilmiştir. Araştırmaya dahil edilen çocukların yüzde 7,8’i düşük kilolu; yüzde 3,8’i boyuna göre zayıf; yüzde 17,5’i kilosuna göre kısa ve yüzde 4,8’i fazla kilolu olarak saptanmıştır.” dedi. Koçyiğit, önergede şu soruların yanıtlanmasını istedi:

  • Sığınmacı kadınlara yönelik gebelik, sık doğum ve aile planlaması hakkında gerekli eğitimler verilmekte midir?
  • Gebelik ve emziklik döneminde annenin halk sağlığı düzeyinde mikro besin öğeleri açısından değerlendirilmesi ve vitamin programları çerçevesinde demir, folik asit ve D vitamini desteklerini düzenli kullanımının desteklenmesi hakkında eğitimler verilmekte midir?
  • Sığınmacı annenin içinde bulunduğu psikolojik durum, kaygı bozukluğu gibi etkenler anne sütünün verimini azaltabilmektedir. Bu bakımdan psikolojik açıdan destekleyici bireysel ve grup çalışmaları yürütülmekte midir?
  • Sığınmacılar açısından zamanında, yeteri miktarda ve doğru besinlerle tamamlayıcı beslenmeye başlanması için gerekli eğitim bakım verenlere sağlanmakta mıdır?
  • Sığınmacılar için, Covid-19 sürecinde önemi artan hijyen malzemelerine ulaşım ne denli karşılanmaktadır?
  • Bakanlık olarak sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimi konusunda nasıl bir yol izlenmektedir?

Yeni1Mecra