TBB: Baroların seçim talebi hukuka aykırıdır

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 12 Baronun olağanüstü genel kurul taleplerini hukuka aykırı olduğunu savunarak reddetti.

TBB, 12 Baronun TBB’nin olağanüstü genel kurul yapması talebine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Baroların taleplerinin 2’sinin seçimsiz, 10’unun ise seçimli olağanüstü genel kurul yapılması yönünde olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Her ne kadar sayıya ilişkin şekil şartı gerçekleşmiş olsa da, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na ve yerleşik içtihatlara göre, olağanüstü genel kurulun seçimli yapılabilmesi, sadece başkanlık makamının boşalması durumunda olabilir. Dolayısıyla seçim talepleri hukuka aykırıdır.” denildi.

Baroların gerekçeleri ‘soyut’ bulundu

Baroların taleplerinin gerekçelerinin TBB’nin yetki alanına giren somut bir hususu görüşmek amacı taşımadığının savunulduğu açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Barolarımızın ve Türkiye Barolar Birliği’nin on yıllardır çözüm bekledikleri sorunlar teker teker çözülmeye başlanmışken ve bunun tek yolu yapıcı diyaloğu ilkeli biçimde ve tek vücut olarak devam ettirmek iken, ilgili baroların kararlarında yer alan soyut gerekçelerle toplanacak bir olağanüstü genel kurul bu kazanımların korunmasına ve geliştirilmesine zarar verecektir.”

‘Baroların seçim talebi hukuka aykırı’

Açıklamada, olağanüstü genel kurul talep eden Baroların, TBB Başkanı’nın düşüncesini açıklama özgürlüğünü yok sayar nitelikte olduğu savunuldu. Olağanüstü genel kurul talep eden Baroların, TBB’ye kendi siyasi ideolojilerini dayatma ya da kabul ettirme yetkisini kendilerinde görebildiğinin iddia edildiği açıklamada, bunun kanuni dayanağının olmadığı belirtildi.

Açıklamanın sonunda, 8 Kasım 2019 tarihinde toplanan TBB Yönetim Kurulu’na katılanların oy çokluğuyla, 10’u seçimli, 2’si seçimsiz olağanüstü genel kurul taleplerini hukuka aykırı bularak reddedildiği belirtildi.