TEİAŞ’tan 46 santrale kapasite desteği

TEİAŞ, 2021 yılında piyasa şartlarında çalışması zorlaşan 46 kömür, gaz ve hidroelektrik santraline kapasite desteği sağlayacak.

Fotoğraf: Greenpeace

Enerji Günlüğü’nde yer alan habere göre; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) “2021 Yılı Kapasite Mekanizmasından Yararlanacak Santrallerin Listesi”ni yayımladı. Listeye göre, kapasite mekanizması desteğinden gelecek yıl 22’si kömür, 14’ü doğalgaz ve 10’u hidroelektrik santralleri olmak üzere 46 santral yararlanacak.

Ödeme tutarları farklı belirlendi

Piyasa şartlarında ayakta kalmakta zorlanan santrallere sağlanan kapasite mekanizması desteği, santrallere yaptıkları üretimden bağımsız olarak, kurulu kapasiteleri oranında bir ödeme yapılmasını düzenliyor. Kurulu güç, yani megavat (MW) başına ödeme tutarları, doğalgaz, hidroelektrik ve kömür santrallerinde farklı farklı belirlenmiş durumda.

Bu desteklerden, yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması (YEKDEM) kapsamı dışında kalan hidroelektrik santraller ile yerli kömür yakan termik santrallerin yanında, sistem dengeleyici karakterleri nedeniyle ithal yakıt kullanmasına rağmen bazı doğalgaz çevrim santralleri de yararlanıyor.

İlgili santrallere, piyasa şartlarında maliyetleri tutturup üretim yapamasalar bile aylık olarak belli miktarda kapasite mekanizması ödemesi yapılıyor.