TGC, Hadi Özışık’ı üyelikten çıkardı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, oy birliği ile Hadi Özışık’ı üyelikten çıkardı.

Kararda, Özışık’ın suç örgütü lideri  Sedat Peker ile olan ilişkisini ortaya koyan video kayıtlarının ardından cemiyete iletilen çok sayıda şikayetin değerlendirildiği belirtildi.

Hadi Özışık Fotoğraf: BBC

TGC Yönetim Kurulu, 20 Mayıs günü yaptığı toplantıda üyesi Hadi Özışık ile ilgili şikayetleri de değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda Hadi Özışık’ın TGC Tüzüğü’nün ilgili maddeleriyle, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı davranışları dolayısıyla oy birliğiyle üyelikten çıkarılmasına karar verildi.

Çok sayıda şikayet iletildi

Verilen kararda, Hadi Özışık’ın  suç örgütü  lideri  Sedat Peker ile olan ilişkisini ortaya koyan video kayıtları ve açıklamalarının TGC üyeleri tarafından tepkiyle karşılandığı belirtilerek, çok sayıda şikayetin Cemiyete iletildiği kaydedildi. Hadi Özışık’ın şikayete konu olan davranışlarının kamuoyunda görüntülü ve yazılı olarak somut bir biçimde alenileştiğinin görüldüğünün belirtildiği kararda, şu ifadeler yer aldı:

Sedat Peker, Hadi Özışık ile olan görüşmesine ilişkin video paylaşmıştı.

“Hadi Özışık’ın suç örgütü lideri Sedat Peker ile olan ilişkileri, davranışları, açıklamaları,  TGC Tüzüğü’nün Üyelikten Çıkarmayı düzenleyen 11. Maddesi’nin g bendi  kapsamında değerlendirilmiştir. Üyemiz Hadi Özışık’ın  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Tüzüğü’nde belirtilen kuruluş amacıyla ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtilen ilkelerle, bu bildirgede yer alan gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlar içinde olduğu tespit edilmiştir.”

Tüm bunların sonucunda Hadi Özışık’ın oy birliği ile üyelikten çıkarılmasına karar verildiği belirtilen kararda, Hadi Özışık’a üyelikten çıkarılma kararına karşı Tüzük gereği genel kurulda itiraz hakkı olduğunun bildirildiği kaydedildi.

Yeni1Mecra