TMMOB ve 23 Oda: İkizdere’de insanlık suçu durdurulsun!

TMMOB ve TMMOB’a bağlı 23 oda başkanı, İkizdere’de daha şimdiden taşocağı bölgesine yol açabilmek için binlerce ağacın yok edildiğine dikkati çekerek, “Tüm yetkilileri bilim insanlarının, çevre gönüllülerinin, yöre halkının ve doğanın sesine kulak vermeye, bu insanlık suçuna dur demeye davet ediyoruz.” dedi.

Fotoğraf: MA

Rize’nin İkizdere İlçesi İşkencedere mevkisinde ormanlık alan içinde açılmak istenen taş ocağına karşı TMMOB ve bağlı odalarının başkanları “İkizdere’deki doğa katliamı durdurulsun” başlıklı ortak açıklama yaptı. Açıklamada, İkizdere’de inşa edilmek istenen Lojistik Merkezi ve Limanı’nın deniz dolgusunda kullanılacak taşları çıkartmak için bölge halkının ve doğal hayatın yaşam kaynağı olan ormanlık alanın yok edilmesinin kabul edilemeyeceği belirtildi.

‘Doğa katliamı yaşam hakkının ihlali’

Doğa katliamının Lojistik Merkezi ihalesini alan şirketin maliyetlerini düşürmek için gerçekleştirilmek istendiğinin kaydedildiği açıklamada, “Bu doğa katliamı hem yasaların, hem de yaşam hakkının ihlali anlamına gelmektedir.” denildi. Madencilik faaliyetlerinin, sermaye kesimlerinin kâr hırsı gözetilerek değil, halkın ihtiyaç ve çıkarları gözetilerek yürütülmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Halkın yaşam hakkını ve sağlığını görmezden gelen, doğal yaşamı tehdit eden, çevreye telafisi imkansız zararlar veren bir madencilik anlayışı kabul edilemez. Yaklaşık 100 bin ağacın bulunduğu 100 hektar ormanlık alanı kapsayan ve İşkencedere’deki tüm doğal yaşamı ve ekosistemi ortadan kaldıracak olan taşocağı ruhsatı derhal iptal edilmelidir.”

‘Madencilik faaliyetleri nedeniyle nitelikli ormanlık alanlarımız zarar görmektedir’

Türkiye’nin ormanlık alanlarının her yıl çeşitli gerekçelerle tahrip edildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Yaşamsal ve çevresel etkileri göz önünde bulundurulmaksızın hazırlanan projeler, açılan yollar ve yürütülen madencilik faaliyetleri nedeniyle nitelikli ormanlık alanlarımız zarar görmektedir. Yakın zamanda Kaz Dağları’nda, Fatsa’da, Kuzey Ormanları’nda yaşanan orman katliamlarının görüntüleri yürekleri sızlatmaya devam ederken, bu görüntülere yenilerinin eklenmesine izin vermeyeceğiz.” denildi.

‘İnsanlık suçuna dur demeye davet ediyoruz’

İkizdere’de daha şimdiden, taşocağı bölgesine yol açabilmek için binlerce ağacın yok edildiğine vurgu yapılan açıklamada, “İnşaat firmasının doymak bilmez rant hırsı, hepimizin gözleri önünde ülkenin ve doğanın geleceğini yok ediyor. Tüm yetkilileri bilim insanlarının, çevre gönüllülerinin, yöre halkının ve doğanın sesine kulak vermeye, bu insanlık suçuna dur demeye davet ediyoruz.” diye kaydedildi.

Açıklamada imzası olan oda başkanları şöyle:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği   Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Atasoy

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kahraman

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Pala

Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Zararsız

Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü

Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali İpek

İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kaymak

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç

Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan

Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğurlu

Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener

Metalurji Ve Malzeme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Türkkolu

Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çukurçayır

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Deniz İncedayı

Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Otuzoğlu

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Serter

Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Üstün

Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez

Yeni1Mecra