TMMOB’dan ‘Savunma Yürüyor’ eylemine destek

TMMOB Başkanı Koramaz, Baro Başkanlarının başlattığı “Savunma Yürüyor” eylemine destek vererek, ülkenin, halkın, mesleklerin çözüm bekleyen sorunlarıyla yüzleşilerek ortak çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yaptığı açıklama ile Baro Başkanlarının farklı illerden Ankara’ya doğru başlattıkları “Savunma Yürüyor” eylemlerine destek verdi. Salgın, işsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk gibi ciddi toplumsal sorunlarla yüz yüze olunduğuna dikkat çeken Koramaz, halkın acil sorunlarına çözüm üretemeyen siyasal iktidarın tüm itirazlarına rağmen meslek kuruluşları yasasını gündemde tutmaya devam ettiğini belirtti.

‘Yapılmak istenen değişiklikler ülkemizin öncelikleriyle uyuşmamakta’

Meslek kuruluşlarının, Anayasada tanımlanan görevlerini yapabilmek, kamusal sorumluluklarını yerine getirebilmek için özerk statülerini ve işleyişlerini korumak zorunda olduklarını ifade eden Koramaz, “Meslek kuruluşlarını hükümete bağlı yapılara dönüştürmek ve işlevsizleştirmek için yapılmak istenen bu değişiklikler, ülkemizin öncelikleriyle ve çıkarlarıyla uyuşmamaktadır.” dedi.

‘Bu değişiklik girişimlerinin karşısındayız’

Meslek kuruluşlarının var oluş gerekçeleriyle çelişen, anayasaya aykırı bu değişiklik girişimlerinin karşısında olduklarına vurgu yapan Koramaz, “Birliklerimizin demokratik işleyişinin, kamusal gücünün ve toplumcu duruşunun ortadan kaldırılmasına yönelik her türlü girişime karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz.” diye kaydetti. Koramaz, açıklamasının devamında şunları ifade etti:

“Bu doğrultuda, ‘illerde birden fazla baro kurulması’, ‘seçim sisteminin değiştirilmesi’, ‘avukatların hak ve yetkilerinin sınırlandırılması’na yönelik yapılmak istenen düzenlemelere karşı Baro Başkanlarının farklı illerden Ankara’ya doğru başlattıkları ‘Savunma Yürüyor’ eylemlerini destekliyoruz. Meslek kuruluşlarının ve meslek mensuplarının görüş ve önerilerini dikkate almayan, ülke menfaatleriyle uyuşmayan, birliklerimizi iktidar güdümlü yapılara dönüştürmek isteyen anti-demokratik girişimlere derhal son verilmelidir. Ülkemizin, halkımızın, mesleklerimizin ve meslektaşlarımızın çözüm bekleyen sorunlarıyla yüzleşilerek ortak çözümler geliştirilmelidir.”