TOBB Genel Kuruluna delegeler elektronik ortamda katılabilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kuruluna delegeler elektronik ortamda katılabilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fotoğraf: Alper Şaşmaz/Depo Photos

TOBB Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe “Genel Kurula Elektronik Katılım” başlıklı madde eklendi.

Birlik Başkanı toplantıya fiziki olarak katılacak

Buna göre, Yönetim Kurulu tarafından teklif ve Genel Kurul Başkanı tarafından tespit olunması halinde delegeler, Genel Kurula elektronik ortamda katılabilecek. Genel Kurul Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Birlik Başkanı toplantıya fiziki olarak katılacak.

Usul ve esaslar Birlikçe belirlenecek

Birlik Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul delegelerinin iradelerinin toplantılara sağlıklı bir şekilde yansıması ve toplantılara ilişkin sistem ve ağ güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak. Genel Kurulun yönetmelik hükümlerine uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Birlikçe belirlenecek.

Birlik organ seçimlerinin yapılacağı Genel Kurul bu madde kapsamı dışında kalacak.

AA – ANKARA