Toğrul: Antep’te sürü bağışıklığı ile halk kaderine mi terk edilmekte?

HDP Milletvekili Toğrul, Antep’te sahada görülen ürkütücü gerçeğe dikkat çeken Gaziantep Tabip Odası’nın kamu idaresine yönelttiği soruları Sağlık Bakanı Koca’ya sordu.

Kentteki vaka artışına karşı İl Pandemi Kurulu’nun özelleştirilmiş ek tedbirler düşünüp düşünmediğini soran Toğrul, “Yoksa sürü bağışıklığı modeli benimsenip, Gaziantep halkı kaderine mi terk edilmektedir?” dedi.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Antep’te Covid-19 vaka sayısındaki artışa ilişkin Meclis’e soru önergesi verdi. Toğrul, önergenin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istedi. Toğrul, önergenin gerekçesinde salgın dünya genelinde devam ederken Türkiye’de 1 Haziran itibariyle pandemi önlemleri kapsamında alınan kısıtlamaların kaldırıldığını hatırlattı.

‘Kısıtlamanın kaldırılmasıyla vaka sayısı artış gösterdi’

Bu kısıtlamaların kaldırılmasıyla özellikle Antep’te vaka sayısının ciddi bir şekilde artış gösterdiğine işaret eden Toğrul, şunları kaydetti:

“Gaziantep Tabip Odası, kamu idaresince yaratılan sanal iyilik halinin aksine sahada görülen ürkütücü salgın gerçeğine dikkat çekerek, halkın ve sağlık emekçilerinin karşı karşıya olduğu risk konusunda endişeli olduğunu kamuoyuna açıklamıştır. Tabip Odası’nın kamu idaresine yönelttiği soruları Sağlık Bakanlığına sunuyoruz.” Toğrul’un önergede yanıtlanmasını istediği sorular şöyle;

1. Bakanlığınızca açıklanan verilere göre ülkenin genelinde yeni hasta sayısında azalmanın aksine Gaziantep’te hasta sayısındaki artışın nedenleri nelerdir? Kamu idaresinin bir dönem basınla paylaşılan verilerinin paylaşımından neden vazgeçilmiştir?

2. Gaziantep için hesaplanan R0 (Temel üreme katsayısı) değeri nedir? Farklı yaş gruplarında ve toplum kesimlerinde olgu fatalite hızları nedir?

3. Gaziantep’te test yapılan merkez sayısı kaçtır? Günlük maksimum test kapasitesi kaçtır? Günlük yapılan test sayısı kaçtır? Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı kaçtır? Test sonuçları ne kadar sürede çıkmaktadır? Hastanelere günlük verilen test çubuğu sayısı kaçtır?

4. Bakanlığınızca Gazinatep kamu idaresine ve İl Sağlık idarecileri tarafından da sahadaki sağlık emekleri, halk sağlığı bilimin gerektirdiği şekilde hasta yönetimine müdahale anlamına gelen ve toplum sağlığı açısından çok ciddi olumsuz sonuçları olacak; ‘’test sayılarının azaltılması‘’ ile ilgili herhangi sözlü talimat verilmiş midir? Bu talimatlar nedeniyle hastanelere verilen sürüntü test çubuğu sayısı azaltılmış mıdır?

5. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun  hazırladığı rehberde önerildiği gibi Covid pozitifliği saptanmış hastaya yakın temaslılara (semptomu olmasa dahi) test yapılmakta mıdır? Temaslıların ne kadarına karantina hangi koşullarda uygulanmaktadır?

6. Gaziantep’teki hastanelerde yatan Covid 19 pozitif vaka sayısı, şüpheli vaka sayısı, yoğun bakımlarda yatan hasta sayısı, evlerde takip edilen şüpheli hasta sayısı ve ölüm sayısı kaçtır? Yaş, cinsiyet ve risk gruplarına göre dağılımları nasıldır? Tedavi edilip taburcu edilen hasta sayısı kaçtır?

7. Gaziantep’te Covid19 pozitif ve/veya şüpheli kaç sağlık çalışanı bulunmaktadır? Bunların meslek (hekim, diş hekimi, Eczacı, hemşire, sağlık teknisyeni vb), kurum (ASM, 2. basamak hastane, 3. basamak hastane) dağılımı nedir?

8. Covid-19 pozitif sağlık çalışanlarının saptanamaması hastalığın diğer sağlık çalışanlarına, hastalara ve sağlık çalışanlarının sosyal çevresine yayılmasını kolaylaştılmaktadır. Bugüne kadar kaç sağlık çalışanına test yapılmıştır? Hastalarla temas halinde bulunan ve hastalanma olasılığı yüksek olan sağlık çalışanlarının tamamına neden tarama testi yapılmamaktadır?

9. Gaziantep için Haziran ayı sonuna kadar öngörülen hasta sayısı kaçtır? Hastaneleleride  hastalığın tedavisinde bakanlığın kullanılmasını önerdiği ilaçlar var mıdır? Yeterli midir ? Stok durumu nedir?

10. Tanısı doğrulanmamış olguların ne kadarında COVID-19 hastalığı için klasik veya muhtemel görüntüleme bulguları saptanmıştır?

11. Pozitif görüntüleme bulguları (akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi) ile tanının doğrulanması arasında ne kadar süre vardır? Böyle hastaların test sonuçları ile klinik uyum oranı nedir? Klinik olarak çok yüksek ihtimalle Covid 19 olduğu düşünülen ve test sonucu çıkmadan ve/veya test sonucu negatif gelip, hayatını kaybeden hasta var mıdır?

12. Bugün itibarıyla tanısı doğrulanmış ya da olası/kuşkulu COVID-19 hasta yatırılan hastane sayısı kaçtır? Bunların kurumsal/sektörel (Sağlık Bakanlığı, kamu üniversitesi, vakıf üniversitesi, özel sektör) dağılımı nedir?

13. Mevcut haliyle, 1 Haziran’da başlatılan ‘’normalleşme süreci’’ Gaziantep açısından gerçekçi midir?

14. Toplu taşıma araçlarında yüzde50 kapasite sınırlamasının kaldırılması  Gaziantep için doğrumu dur?

15. Organize Sanayi Bölgesinde Covid-19 pozitif saptanan işletmelerde üretim faaliyetleri ne durumdadır? OSB’ de kurulan test istasyonunda bugüne kadar kaç test yapılmıştır? Pozitiflik oranı nedir?

16. Gaziantep’te sağlık alt yapısı, yoğun bakım ünitelerindeki yatak ve ventilatör sayısı nedir? Sağlık alt yapımız; rutin sağlık hizmetlerinin yanında, mevcutta artan covid pozitif hasta sayıları ve olası ikinci dalgada ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir? Olası yetersizlikler için, gereğinde sayının arttırılması için planlamalar yapılmış mıdır?

17. Birinci Basamak ASM’lerde, kamu- özel ayrımı yapılmadan bütün hastanelerde ve Ağız-Diş Sağlığı merkezlerinde ‘’standartlara uygun’’ koruyucu ekipman (cerrahi maske, N-95 ve N-99 maskeleri, dezenfektanlar, kıyafetler, koruyucu gözlükler, sperlikler vb.) eksiği var mıdır? Gaziantep’in koruyucu ekipman stok durumu nedir? Kişisel koruyucu malzeme stoğu ve üretim kapasitesi olası ikinci dalgada ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir?

18. Gaziantep İl Pandemi Kuruluna Tabip Odası, ilgili dernek ve sağlık emek örgütlerinin temsilcileri neden çağrılmamıştır?

19. Gaziantep İl Pandemi kurulunun bütün üyeleri Gaziantep’le ilgili verilerin tamamını ve ilin salgın gerçeğini bilmekte midir? Eğer bilmiyorlarsa Tabip odası olarak kurul üyelerini bilgilendirmesine izin verecek misiniz? Eğer biliyorlarsa salgın dinamiklerimize göre Gaziantep için özelleştirilmiş ek tedbirler düşünmekte midir? Ya da düşünmek için neyi beklemektedir? Yoksa sürü bağışıklığı modeli benimsenip, Gaziantep halkı kaderine mi terk edilmektedir?