Toker ‘kara delik listesini’ kitaplaştırdı

Çiğdem Toker

Araştırmacı gazeteci Çiğdem Toker, Türkiye ekonomisinin ‘kara deliği’ niteliğindeki büyük ölçekli kamu ihalelerinin nasıl savaş ve afet hukuku uygulanarak hükümete yakın holdinglere dağıtıldığının kitabını yazdı.
Toker’in “Kamu İhalelerinde OLAĞANÜSTÜ İŞLER” adlı kitabı Tekin Yayınevi’nden çıktı. Kamu kaynaklarının ihale yasası değiştirilerek ve çoğu zaman da değiştirilen yasa zorlanarak hükümete yakın holdinglere verilmesi ile ilgili yazılarıyla öne çıkan gazeteci Çiğdem Toker, yazılarını belgeleriyle kitaplaştırdı. Kitabın kapak tasarımı da ihale dosyalarına benzetildi. Çiğdem Toker, kitabında kamu ihalelerinde afet, savaş gibi olağanüstü durumlarda başvurulması gereken ve “Davetli ihale” diye de anılan 21/b maddesine dayanılarak verilen ihalelerin toplu listesini yayımlıyor. Yeni bilgi ve bağlantıların da yer aldığı kitapta hangi projenin hangi firmaya ve ne bedelle verildiği de yer alıyor.
Gazeteci Orhan Erinç, Olağan İşler kitabının arka kapağında “belgelere dayalı gazeteciliğin seçkin örneği” tanımlaması yaparak “Hem şaşırarak hem de öğrenerek okuyacaksınız” diye yazdı.

Kitap kapağı da ihale dosyası gibi tasarlandı.

‘İstatistiklere yansımayan bölüşüm ilişkileri’
Hocaların hocası olarak bilinen iktisat profesörü Korkut Boratav da Toker için “İktisat konularında araştırmacı gazeteciliğin parlak bir örneğini sunuyor. Kitap, yozlaşmış sermaye ve iktidar çevreleri arasında kurulmuş olan kirli ittifakın yöntemlerine ve AKP’li yıllarda bölüşüm ilişkilerinin istatistiklere yansımayan boyutlarına da ışık tutmaktadır” belirlemesini yapıyor.
Belgelere dayalı yazan ve yazılarında dikkatli bir dil kullanan gazeteci Çiğdem Toker hakkında ihale verilen şirketler milyonluk davalar açmış, ancak yargılamalar sonucunda davalar reddedilmişti. ANKARA