TOKİ Ankara’da Ulus Tarihi Kent Merkezi’ne el koyuyor

Cumhurbaşkanı kararıyla Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Hacıbayram Mahallesi “riskli alan” ilan edilerek TOKİ tarafından “acele kamulaştırma” hukuku uygulanarak el konuluyor.

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan kararı Mimarlar Odası Ankara Şubesi duyurdu. Oda Başkanı Candan, “Hızlı yıkım ve mülkiyete el koyma” kararını yargıya götüreceklerini kaydetti.

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Ulus Tarihi Kent Merkezi Hacıbayram Mahallesi riskli alan edildi. Kararla TOKİ, ancak savaş ve olağanüstü hal döneminde güvenlik nedeniyle uygulanacak “acele kamulaştırma” yöntemiyle buradaki mülklere el konulmasına karar verildi.

Acele kamulaştırma hak aramada eşitsizlik yaratıyor

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Covid-19 salgını devam ederken, ardı ardına kentsel mekanlara müdahale edildiğini belirterek buna örnek olarak Güvenpark, Saraçoğlu mahallesi, THK yangın söndürme uçakların satılması, Salda Gölü, Kanal İstanbul ihaleleri ve son olarak da Ulus Tarihi Kent Merkezi’ni gösterdi.

TOKİ tarafından acele kamulaştırma yapılmasının Anayasal olarak hak arama mücadelesinin eşitsiz koşullarda ihlal edilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Candan, şunları kaydetti:

Resmi Gazete’de yayımlanan riskli alan kroki ve listesi.

Kararı yargıya taşıyacağız

“Mahkemeler rölantide iken, herkes evde kalırken, bu korona fırsatçılığı kabul edilemez bir durumdur. Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde, İller Bankası’nın yıkılarak, Hergelen Meydanı’nın yok edilmesi ve Yahudi Mahallesi’nin hemen dibindeki alanda acele kamulaştırma yapılması yeni bir talan projesinin adımlarıdır. Acele kamulaştırma kararını yargıya taşıyacağız.”

Hızlı yıkım ve mülkiyete el koyma olabilecek

Candan, daha önce de Hacıbayram Mahallesi’nde yurt yapma bahanesiyle “acele kamulaştırma” yapıldığını ve alanda riskli alan kararı alındığını hatırlatarak şu bilgileri verdi:

“Riskli alan Afet yasası dediğimiz 6306 sayılı Kanun uyarınca üzerindeki yapı ve veya afet riski nedeniyle belirlenen alandır. Ama Acele kamulaştırma kanunu uyarınca yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğince Cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarda gösterilen olağanüstü durumlarda yapılır. Riskli alan kararı ile hızlı yıkım yapabilecekler, acele kamulaştırma kararı da mülkiyet sahibinden kamuya mülkiyetlerin el değiştirmesine imkan verecek. Bu insanların canıyla uğraştığı pandemi günlerinde hızlıca Ulus’u yok etme planıdır.”

Koruma amaçlı imar planına ihtiyaç var

Ulus’un herkese ait bir değer olduğunu Cumhuriyet ve Anadolu’da kurulmuş onlarca uygarlığın katman katman şekillendiği ortak kültürel mekan olduğunu vurgulayan Candan, “Riskli alan ilan ederek, acele kamulaştırma yaparak” Ulus’un sorunlarının çözülemeyeceğini söyledi.

“Ulus’un değerini ortaya çıkartan Koruma Amaçlı İmar Planına İhtiyacı var” diyen Candan, Ulus’un bütününe ilişkin değerlendirmeler yapılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

Önce pandemi sürecinde bir durun

“Böl, parçala, yok et mantığıyla bu tarihsel alana müdahale edilemez. Ulus’ta ne acele kamulaştırılacak ne de riskli alan edilecek bir durum var. Bu acele kamulaştırma kararı, acele yangından mal kaçırma kararıdır. Ulus için ortak akıla ihtiyaç var. Ama önce pandemi sürecinde bir durun.”