Toplumun yüzde 67’si Boğaziçi direnişini haklı buluyor

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin yaptığı anketi açıklayan KONDA, öğrencilerin direnişini haklı bulanların oranının yüzde 67 olduğunu açıkladı.

Üniversite mezunları içerisinde ise her 10 kişiden 8’i öğrencilerin tepkilerini haklı buluyor

KONDA Araştırma Şirketi, Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyım rektör atanmasıyla başlayan eylemlere ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 71 ilin merkez dahil 327 ilçesinde 2 bin 643 kişiyle telefonla yapılan araştırmaya göre, toplumun yüzde 67’si öğrencileri haklı bulurken, polis müdahalelerini haksız görenlerin oranı ise yüzde 62.

KONDA’nın verilerine göre, lise altı mezunların neredeyse yarısının Melih Bulu’nun kayyım rektör olarak atanmasını doğru bulurken, üniversite mezunları içerisinde ise her 10 kişiden 8’inin öğrencilerin tepkilerini haklı bulduğu ifade ediliyor. 18-32 yaş grubunda olan her 4 kişiden 3’ü de öğrencilerin kayyım atamasına karşı haklı bir tepki gösterdiğini düşünüyor.

HDP’lilerin tamamı destekliyor

Araştırmaya göre, Halkların Demokratik Partisi(HDP) seçmenlerinin neredeyse tamamı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti seçmenlerinin yüzde 90’dan fazlası, kararsız olanların ve Meclis dışındaki diğer partilerin seçmenlerinin yaklaşık olarak 4’te 3’ünün öğrencileri haklı bulduğu ifade edildi. Bu oran AKP seçmenlerinde yüzde 17, MHP seçmenlerinde yüzde 32. Her 5 AKP’li ve her 3 MHP’liden 1’i ise bu konuda oy verdikleri partilerden farklı düşünüyor, öğrencilerin kayyım atamasına karşı haklı bir tepki gösterdiğini belirtiyor.

Kürtlerin yüzde 86’sı

Etnik kimliğini Türk olarak belirtenler öğrencilerin haksız olduğu fikrini Kürt olarak belirtenlere göre daha yüksek oranda taşıyor. Kendi kimliğini Türk olarak belirtenlerin yüzde 61, Kürt olarak belirtenlerin ise yüzde 86’sı Boğaziçi öğrencilerinin haklı olduğunu düşünüyor.

Müdahale tepki çekiyor

Araştırmada “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylar, polis müdahalesi ve gözaltılarla ilgili görüşünüzü en iyi hangisi açıklıyor?” sorusu da katılımcılara yöneltildi. Buna göre toplumun sadece yüzde 38’i “öğrenciler bunları hak etti, polis gereğini yaptı” yanıtını tercih ederken yüzde 62 ise “öğrenciler demokratik haklarını kullanıyor, polis müdahalesi haksızdı” yanıtını verdi.

10 kişiden 7’si polisi haksız buluyor

Araştırmada 18-24 yaş grubunda bulunan her 10 kişiden 7’si öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını ve polisin haksız müdahale ettiğini söylüyor. 33-48 yaş grubunda bulunan kişilerin yarısından fazlası polis müdahalesini haksız buluyor. 49 yaş ve üzerinde olan her 10 kişiden 6’sı da öğrencilerin demokratik haklarını kullandıklarından yana fikir beyan ediyor.

MA / İSTANBUL