TTB: Covid-19 testi ve tedavisi piyasanın insafına terk edilemez

TTB Merkez Konseyi, zorunlu olarak özel sağlık kuruluşlarına yönelen vatandaşlardan, yasal olmamasına rağmen Covid-19 testi ve yoğun bakım ücreti adı altında ödeme alındığına dikkat çekti.

TTB, Sağlık Bakanlığının denetleme görevini yerine getirmediğini belirterek, “Sağlıkta eşitlik ilkesini çiğneyen, Covid-19 testlerini ve tedavilerini piyasanın insafına terk eden bu politikalar kabul edilemez.” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTTB) Merkez Konseyi, Covid-19 tanı ve tedavi yöntemlerinden ücret alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Covid-19 enfeksiyonunda tanı koymak için önerilen en önemli yöntemin PCR testi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Salgının ilk günlerine göre test sayıları arttırılmış ancak henüz istenen sayıya ulaştırılamamıştır.” denildi.

Açıklamada, salgınla etkin mücadele için test kapasitesinin arttırılması ve testlere erişimin kolaylaştırılması gerekirken uygulanan algoritmalarla vatandaşların test yaptırabilmesinin zorlaştırıldığı ve yeni kısıtlamalar getirildiği belirtildi.

‘Vatandaşın mağduriyeti sadece PCR testi için verdiği ekstra ücret ile bitmiyor’

Kamu sağlık kurumlarında test yaptıramayan vatandaşların zorunlu olarak özel sağlık kuruluşlarına yönel(til)diğine vurgu yapılan açıklamada, tüm hastanelerde ücretsiz olması gereken testlere özel hastaneler için fiyat belirlendiği ancak uygulamada belirlenen fiyatın üzerinde bir fiyat alınarak vatandaşın daha da mağdur edildiği kaydedildi.

Vatandaşın mağduriyetinin sadece PCR testi için verdiği ekstra ücret ile de bitmediğine işaret edilen açıklamada, “Özel hastanelerde testi pozitif çıkan hastadan ‘muayene katkı payı’, yoğun bakım hastalarından ise veri girişleri farklı girilerek para talep edilmesi bu mağduriyetleri arttırmaktadır.” denildi.

‘Özel hastanelere olan talep giderek artmaktadır’

Açıklamada, Covid-19 vakalarındaki artış sonucu kamu hastanelerinde yer bulamayan, kalabalık ortama girme endişesi yaşayan vatandaşın özellikle büyük şehirlerdeki özel hastanelere yönel(til)mesi sonucu özel hastanelere olan talebin de giderek arttığına işaret edildi.

‘Özel hastaneler genelgeye rağmen ücret talep ediyor’

Eylül ayından itibaren vaka sayısının artması ile birlikte özel hastanelerin Covid-19 hastalığıyla mücadelede yeniden hasta bakmaya başladığının hatırlatıldığı açıklamada, özel hastanelerin Sağlık Bakanlığı’nın genelgesine rağmen PCR testi pozitif çıksa dahi hastadan muayene katkı payı ve test ücreti talep ettiğine dikkat çekildi.

‘Özel hastaneler veri girişleri farklı girerek ücret talep ediyor’

“PCR incelemesi ve muayene ücreti birlikte alınıyor” denilerek fırsatçı yöntemler ile genelgenin uygulandığının iddia edildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Hastanın yatışı gerekmesi halinde ise hastaların yoğun bakıma yatırılmadan servislerde tedavi edildiği ve veri girişleri farklı girilerek ücret talep edildiği bilinmektedir.” diye belirtildi.

‘Yasal olmamasına rağmen test ücreti alınıyor’

Açıklamada, “Yasal olmamasına rağmen ve Covid-19 testlerinin ücreti tüm kamu sağlık tesisleri ve özel sağlık kuruluşlarına zaten SGK tarafından ödenmekte ya da ödenmesi gerekmesine rağmen, özel sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlardan gerek test için gerekse de yoğun bakım ücreti adı altında ödeme alınmaktadır.”

Sağlık Bakanlığının pandemi sürecini yönetemediğini ve denetleme de dahil olmak üzere sorumluluklarını yerine getirmediğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Covid-19 tanı testlerinin piyasanın insafına bırakılması, denetlenmemesi sonucu birçok laboratuvar ve sağlık kuruluşu Covid-19 test işlemlerini gelir kapısı haline getirerek kontrolsüz ve uygunsuz işlem yapmaktadır. Bu uygulamalar nedeniyle toplumun büyük bir çoğunluğu testlere ulaşamamakta, tedavi alamamakta ya da kalabalık kamu hastanelerinde kuyrukta beklemektedirler. Sağlıkta eşitlik ilkesini çiğneyen, Covid-19 testlerini ve tedavilerini piyasanın insafına terk eden bu politikalar kabul edilemez.”

‘Covid-19 testleri için hiçbir vatandaştan ilave ücret alınamaz’

Açıklamada, kamu veya özel hiçbir hastanenin, sağlık kuruluşunun Covid-19 testleri için hiçbir vatandaştan, Covid-19 öntanı/tanılı hastalardan yapılacak herhangi bir işlem, girişim, tetkik, tahlil için yasal olarak ilave ücret alamayacağı belirtilerek, bu kararların derhal uygulanması için gerekli adımların atılarak denetlenmesi istendi.

‘Ücretsiz tanı ve tedavi Covid-19 bulguları gösteren vakalar için de uygulanmalı’

Ücretsiz tanı ve tedavinin yalnızca PCR pozitif vakalar için değil klinik ve radyolojik olarak Covid-19 bulguları gösteren vakalar için de uygulanmasının istendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“PCR testi negatif olan ve Covid-19 tedavisi başlanan yurttaşlardan özel sağlık kuruluşları ek ücret talep etmemelidir. Bunun için 2.4.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması COVID-19 Rehberinde yapılacak değişiklikle olası/kesin vaka tanımını değiştirilerek ödemenin SGK tarafından yapılması sağlanmalıdır.”

Yeni1Mecra