TTB: Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi artık bir zorunluluk

TTB Merkez Konseyi Başkanı Fincancı, Covid-19’un 130 ülkede sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edildiğini hatırlatarak, Türkiye’de de sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak tanınmasının artık aciliyet arz eden bir zorunluluk olduğunu söyledi.

TTB Merkez Konseyi üyeleri de Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte TTB binasında Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Aydın Tabip Odası Başkanı Esat Ülkü için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. TTB’nin çağrısıyla ülke genelinde hastanelerin bahçesinde ve tabip odalarında saygı duruşu gerçekleştirilerek, yapılan açıklamalarda ortak metin okundu.

‘113 sağlık emekçisini kaybettik’

TTB binasında yapılan toplantıda basın metni TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı tarafından okundu. Fincancı, Covid-19 salgınının başlangıcından bugüne kendilerine bildirilen 50’si hekim olmak üzere 113 sağlık emekçisini kaybettiklerini üzüntüyle açıkladıklarını söyledi.

Aydın Tabip Odası Başkanı Esat Ülkü için saygı duruşunda bulunuldu

Son bir haftada 7’si hekim 9 sağlık çalışanını kaybettiklerini belirten Fincancı, “Son olarak iki gün önce çok değerli bir hekimimizi, bir tabip odası başkanımızı, Aydın Tabip Odası Başkanı Meslektaşımız Sevgili Op. Dr. Esat Ülkü gibi yeri kolay kolay doldurulamayacak çok kıymetli bir değerimizi daha kaybettik. Acımız sonsuzdur.” dedi.

‘Sağlık çalışanları 4-5 kat daha fazla Covi-19 ile hastalanıyor’

Covid-19 salgınında birçok ülkede sağlık çalışanlarının toplumun diğer kesimlerine göre 4-5 kat daha fazla Covid-19 ile hastalandığına işaret eden Fincancı, “Hatta ülkemizde olduğu gibi bazı ülkelerde de 10 kattan fazla hastalanma riski taşıdıkları saptanmıştır.  Bunun için ‘Covid-19, sağlık çalışanları için milenyumun ilk meslek hastalığıdır’ tanımlamaları yapılmıştır.” dedi.

‘130’a yakın ülkede meslek hastalığı kabul edildi’

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve birçok uluslararası örgüt, Covid-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Fincancı, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından da henüz salgınının başlangıcında bu yönde değerlendirmeler yapılmış; sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemlerin alınması için ülkelere uyarılarda bulunulmuştur. İtalya, Almanya, Belçika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika ve Malezya dâhil 130’a yakın ülke tarafından Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir.” diye konuştu.

‘Sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli’

Ancak Türkiye’de halen resmi olarak Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmediğine işaret eden Fincancı, şunları kaydetti:

“Yasalarımızda meslek hastalıklarının bildirim ve kaydının birincil yükümlülüğü Sağlık Bakanlığı’ndadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından kayıtlarında olan Covid-19 hastası sağlık çalışanlarının sayıları günbegün açıklanmalı ve bunlar otomatikman meslek hastalığı statüsüne alınmalıdır. Bu kayıt ve bildirimin doğrudan SGK için bir ‘illiyet bağı’ delili oluşturduğu konusunda mevzuatımızda gerekli değişiklikler ivedilikle yapılmalıdır. Böylece Covid-19 pandemisi ile mücadele sırasında vefat eden veya hastalanarak mağduriyet yaşayan sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve zararlarının tazmin edilmesinin önü açılmalıdır.”

‘Hasta sağlık çalışanı sayısı 40 bini geçti’

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı tarafından açıklanan verilere göre Covid-19 hastası sağlık çalışanı sayısının 40 bini geçtiğini hatırlatan Fincancı, “Bu sayının sadece semptom gösteren sağlıkçıların sayısı mı, yoksa semptom göstersin veya göstermesin PCR ve BT ile tanı konan tüm sağlıkçıların sayısı mı olduğunu ne yazık ki bilmiyoruz; ancak bildiğimiz bir şey var: hala enfekte oluyor, hastalanıyor, malul kalıyor ve ölüyoruz.”

‘Çalışamayacak derecede yaktığında yaşamımızı idame ettirme sosyal güvence istiyoruz’

Fincancı, şunları kaydetti: “Covid-19 pandemisi bizi çalışamayacak derecede yaktığında, bizlerde hasar bıraktığında, sağlığımızın olmazsa olmaz sosyal belirleyicisi olan ‘yaşamımızı idame ettirme sosyal güvencesi’ istiyoruz. Covid-19 pandemisi bizi öldürdüğünde, yaşamımıza mal olduğunda geride bıraktıklarımızın meslektaşlarımızın, sosyal sürdürülebilirliklerinin devam edebilmesini istiyoruz. Dünyanın her tarafında verilen bu özlük hakkının ülkemizde de yasalaşmasının güvencesini istiyoruz.”

TTB olarak pandemi süresince hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve onların yakınları ile birlikte Covid-19 hastalığına yakalanarak mağduriyeti olan meslektaşlarının yanında olduklarına vurgu yapan Fincancı, “Covid-19’un ülkemizde de biz sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak tanınmasının ve bu konuda ivedilikle gerekli kararların alınmasının artık aciliyet arz eden bir zorunluluk olduğunu kamuoyuna saygıyla bildiririz.” dedi.