TTB: Delta varyantına yönelik bilimsel önlemler hızla alınmalıdır

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yaptığı yazılı açıklamayla Kovid-19 virüsünün Delta varyantına yönelik bilimsel önlemler alınması gerektiğini belirterek önerilerini sıraladı.

Türk Tabipleri Birliği yaptığı yazılı açıklamayla, iktidarın bilimsel verilere dayalı olmayan açıklamalarının ve ilan ettiği önlemlerin pandeminin bittiği, kontrol altına alındığı yanılsaması yarattığını, bu algının yanlış olduğunu vurguladı.

TTB’nin açıklamasında konuya ilişkin şu bilgiler verildi: “Son yayımlanan bilimsel bilgilere göre salgının kontrol altına alındığından bahsedebilmek için günlük vaka sayısının 1000’in altında olması, ölümlerin olmaması ve vaka sayısının haftalık 100 binde 10’un altında olması gereklidir. Dünyada ve Türkiye’de bu şartlar sağlanmamıştır. Ülkemizde günlük yeni vaka sayısı 5500, günlük vefat sayısı ise 50-60 arasında değişmektedir. Aşılama doz ve hızının artmasına karşılık iki doz aşı yapılanların oranı henüz %18 civarındadır. Bu oranlar toplumsal bağışıklık sağlanmasından, varyantlar dahil salgının kontrol edilmesi için nüfusun en az %70’ine iki doz aşı yapılmış olmasından uzaktır.”

‘Delta varyantı dördüncü dalgaya neden olabilir’

TTB, Delta Varyantı olarak bilinen yeni bir mutasyonlu virüsün yarattığı tehlikeyi şöyle açıkladı: “Söz konusu varyant kaynaklı COVID-19 vakalarının, daha farklı klinik semptomlarla kendini gösterebildiği ve bazı hastalarda daha ağır seyredebildiğini belirtmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantının dördüncü dalgaya neden olabileceği, bu nedenle çok dikkatli olunması ve tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği uyarısını yapmıştır.”

Açıklamada, “Delta varyantı oranları başta Hindistan olmak üzere, İngiltere, İsrail, Rusya, Polonya, Avustralya gibi ülkelerde artarak devam etmektedir. İngiltere’de vakaların %98,5’i ve Moskova’da vakaların %90’ı Delta varyantıdır. Rusya’da Delta varyantına bağlı yeni bir pik yaşanmaktadır” dendi.

Sıkı önlemler Delta varyantının yükseldiği her ülke için geçerli olmalıdır

TTB, yazılı açıklamasında, “Hindistan, Nepal, Pakistan vb. ülkelere uygulanan 72 saat içinde PCR testi yaptırılması, test negatif ise 14 gün karantina uygulanması ve tekrar testin negatif olması koşulu ile turist olarak seyahat hakkına sahip olunması, başta Rusya ve İngiltere olmak üzere Delta varyantının yükseldiği her ülke için geçerli olmalıdır. Aksi takdirde turizm gibi bilimsel olmayan kaygılar uğruna yeni bir dalga ile karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır” görüşüne yer verdi.

“Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak şu anki salgındaki veriler ve yapılan aşı oranlarıyla; başta Delta varyantı olmak üzere daha bulaşıcı yeni varyantlar da göz önünde bulundurarak salgın bitti algısı yaratılmasının çok ağır sonuçları olabileceği konusunda yetkilileri uyarıyoruz” denilen açıklama, örgütün Kovid-19’a karşı önerdiği önlemlerle tamamlanıyor:

  • Aşılamada son bir haftadır uygulamanın günlük 1,5 milyona kadar çıkması sevindirici olmakla birlikte, unutmamalıyız ki henüz toplumsal bağışıklığın uzağındayız.
  • Gerek aşı konusundaki tereddütler, gerekse de bölgesel eşitsizlikler nedeniyle toplumda aşıya güven oluşması için toplum katılımı sağlanmalı, yerel dinamiklerle işbirliği yapılmalı; toplumun tüm kesimlerini temsil eden demokratik kitle örgütlerinin, meslek odalarının, sendikaların, sürece ve karar alma mekanizmalarına doğrudan katılımı sağlanmalı, aşılama hızı artırılmalıdır.
  • Aşılama hızının artırılmasının yanında, varyantlara yönelik her 10 hastadan biri için -en olanaksız koşularda dahi 20 hastanın birinde- ayrıntılı genom incelemeleri yapılmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
  • Günlük test uygulamaları, filyasyon hizmetleri aksatılmamalıdır.
  • Kalabalıklaşmaların önüne geçilmesi ve fiziksel mesafe, havalandırma, maske önlemleri devam ettirilmelidir.
  • Aşı gibi, ücretsiz ve nitelikli maske dağıtımı da yapılmalıdır.
  • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) de sürece katkısı sağlanarak binalarda havalandırma koşulları düzeltilmeli ve denetlenmelidir. Havalandırma olanaklarının güçlendirilmesi için gerekli tüm adımlar atılmalıdır.