TTB, iki aylık Covid-19 sürecini raporlaştırdı

Türk Tabipler Birliği (TTB), iki aylık salgın sürecini 143 sayfalık “Covid-19 İkinci Ay Raporu” ile ortaya koydu.

TTB yöneticilerinden Pala, “Normalleştirme” denen sürecin aslında “yeniden açılma” olduğunu belirterek, hala çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Adıyaman da, bazılarının sonuçlarından kaygı duydukları kararlarla salgın yönetimine devam edildiğini vurguladı.

TTTB COVID-19 Danışma ve İzleme Kurulu, “TTB COVID-19 Pandemisi İkinci Ay Raporu” nu video konferansla düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör ve TTB COVID-19 Danışma ve İzleme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Kayıhan Pala ile Prof. Dr. Özlem Azap katıldı.

2 aylık salgın süreci 143 sayfalık raporda

Adıyaman’ın raporun hazırlık sürecine ilişkin TTB Merkez Konseyi’nin açıklamasını paylaştığı basın toplantısında, Prof. Dr. Kayıhan Pala da raporda yer alan tespitlere ilişkin sunum yaptı. 143 sayfadan oluşan raporda, Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğünün açıklandığı 11 Mart’tan bugüne geçen 2 aylık süreç çeşitli boyutlarıyla ortaya konuldu.

‘Ciddi bir işbirliği zorunlu’

TTB olarak salgın dönemini sadece bir tartışma ve değerlendirme dönemi olarak görmediklerini belirten TTB Merkez Konseyi Başkanı Adıyaman, ilk günden bu yana halkın ve sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasının yanı sıra salgın döneminde önemi daha belirgin şekilde ortaya çıkan sağlığın sosyal belirleyicilerine vurgu yaptıklarını söyledi. Adıyaman, Covid-19 ile mücadelenin ancak bilimsel yöntemler ve epidemiyolojik veriler kullanılarak ciddi bir işbirliği ve koordinasyonla yürütülmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı.

‘Kaygı duyduğumuz kararlarla salgın yönetimine devam ediliyor’

Adıyaman, “Sağlık Bakanlığı’nın kendi ‘bilimsel danışma kurulunun’ mu, ‘Bakanlık bürokrasisinin’ mi ya da bir başka ‘yetkili kurulun’ mu verdiğinin tam olarak bilemediğimiz, ülkemizdeki 81 milyon yurttaşımızla birlikte sahada olan hekim ve sağlık çalışanlarını doğrudan etkileyen ve bazılarının sonuçlarından kaygı duyduğumuz kararlarla salgın yönetimine devam ediliyor.” dedi.

‘Pandeminin gerçek etkisi değerlendirilemiyor’

Prof. Dr. Pala da, raporun içeriğine yönelik sunumunda, ülkeler tarafından kullanılan bazı halk sağlığı yöntemleri, Türkiye’de benimsenen pandemi stratejisi, sağlık çalışanlarının sağlığı, olgu, ölüm bildirimi ve kayıtlar gibi çeşitli başlıklardaki tespitleri aktardı.

Türkiye’de Covid-19 pandemisinin yönetiminin şeffaflıktan uzak olduğunu belirten Pala, Sağlık Bakanlığı, klinik ve epidemiyolojik olarak Covid-19 tanısı konulan, ancak laboratuvar testi ile kesinleştirilmemiş olası/kuşkulu olgular ve ölümlerin sayısını açıklamadığı için meslek örgütleri ve bağımsız bilim insanları tarafından pandeminin gerçek etkisinin değerlendirilemediğini söyledi.

‘Önlemlerin etkili olup olmadığı değerlendirilmiyor’

Sürecin toplum ve meslek örgütlerinin katılımına açık olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirten Pala, alınan önlemlerin etkili olup olmadığının da Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilmediğini kaydetti. Türkiye’de var olan pandemi stratejisinin salgının baskılanması değil, etkisinin azaltılması yönünde olduğuna işaret eden Pala, salgının doğru yönetilebilmesi için adımların epidemiyoloji biliminin gereklerine göre atılması gerektiğini kaydetti.

‘AVM’lerin açılması için erken’

“Normalleştirme” denen sürecin aslında “yeniden açılma” olduğunun altını çizen Pala, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) pandeminin kısa sürede sona ermeyeceği, aşı ve ilaç çalışmalarının halen sürdüğü yönündeki açıklamalarını hatırlattı. Pala, halen çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, AVM’lerin açılması için erken olduğunu söyledi.

Pala, “AVM’ler açılıyor ama parklar kapalı. Bu durum bize kararların sağlıkla ilgili veriler ışığında değil, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda alındığını düşündürüyor.” dedi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör’ün TTB’nin önerilerine ilişkin paylaşımının ardından, tüm katılımcılar, gazetecilerin sürece ilişkin sorularını yanıtladı.

Raporun tamamına TTB’nin internet sitesinden ulaşılabilir.