TTB: Pandemi de şiddet de kamusal yaklaşımla önlenebilir

TTB Merkez Konseyi Başkanı Adıyaman, Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, pandeminin de sağlıkta şiddetin de ortadan kaldırılmasının yolunun kamusal bir yaklaşımdan geçtiğini belirtti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda tüm meslektaşlarının ve sağlık çalışanlarının 14 Mart’ını kutladı. Adıyaman, koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerin sağlık sistemlerinin deyim yerindeyse “sınandığı” bir dönem olacağını belirterek, “Halk sağlığına bakışın neticelerinin ortaya çıkacağı bir dönem. Tüm dünyanın sağlık hakkına ve sağlık hizmetlerine yaklaşım yönünden dersler çıkaracağı bir dönem.” dedi.

‘Şiddet son üç yılda yüzde 61 oranında arttı’

Adıyaman, bu dönemde sağlık çalışanlarına -benzer tüm zamanlarda olduğu gibi- son derece önemli görevler düştüğünü ve düşeceğini belirtti. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın çökmüş olduğuna vurgu yapan Adıyaman, sağlık alanında şiddetin “Beyaz Kod” verilerine göre son üç yıl içerisinde yüzde 61 oranında arttığını belirtti.

‘Kamusal yaklaşım hakim kılınmalı’

14 Mart Tıp Haftası nedeniyle binlerce yıldır bu topraklarda şifa dağıtmış hekimlere ve sağlık çalışanlarına kulak vermek gerektiğini ifade eden Adıyaman, “Taleplerini dinlemek gerek, duymak gerek, anlamak gerek!” diye kaydetti. Sağlık alanında şiddetin önlenmesi ve toplumun sağlık hakkının korunması gerektiğini ifade eden Adıyaman, “Pandemi de, sağlıkta şiddetin de ortadan kaldırılmasının yolu sağlıkta kamusal bir yaklaşımın hâkim kılınmasından geçmektedir.” diye ifade etti.

Sağlık meslek örgütleri olarak, 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla 15 Mart’ta Ankara’da yapmayı planladıkları “Büyük Beyaz Mitingi” tüm konsantrasyonlarını koronavirüsün yaratacağı sağlık sorunlarının çözümüne odaklayabilmek için şimdilik iptal ettiklerini belirtti. Adıyaman, geçerliliğini koruduğunu belirttiği talepleri şöyle sıraladı:

• “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” bir an önce yasalaştırılmalıdır.
• İşyerinde yaşanan şiddet iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.
• Poliklinik muayene randevuları sağlık çalışanlarının hastalarıyla sağlıklı iletişim kurabileceği, yeterince ilgilenebileceği ve nitelikli hizmet verebileceği şekilde düzenlenmelidir.
• Acil servisler hızla sadece acil hastalara hizmet verecek şekilde düzenlenmelidir.
• Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, sevk zinciri uygulamasına geçilmelidir.