TTB: Şehir hastaneleri kamuya mal edilmelidir

TTB Merkez Konseyi, Sayıştay’ın “2019 Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu” ile şehir hastanelerine ilişkin bir çok tespitlerinin onaylandığını belirtti.

TTB, şehir hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredilerek kamuya mal edilmesini ve şirketlerin sözleşmelerinin tazminatsız feshedilerek kamu zararının önüne geçilmesini istedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sayıştay’ın “2019 Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu”nu değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. İnternet üzerinden yapılan toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TTB 2’nci Başkanı Ali İhsan Ökten, TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut ve TTB hukukçularından Avukat Özgür Erbaş katıldı.

Toplantıda konuşan Fincancı, şehir hastanelerinin faaliyete geçmesiyle birlikte ortaya çıkan sorunları TTB olarak öncesinden dile getirdiklerini belirterek, yeniden gündeme gelme nedeninin ise Sayıştay’ın yaptığı tespitler olduğuna işaret etti.

‘Halk sağlığının korunmasının önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı’

Sayıştay’ın tespitlerinin önemli olduğuna vurgu yapan Fincancı, şunları kaydetti: “Salgınla mücadele konusunda hakikatin dile getirilmemesi noktasında ulusal çıkar halk sağlığı olduğunu söyledik. Halk sağlığının korunması salgın ile birlikte ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Şehir hastaneleri ile birlikte kamu zarara uğratılmış ve halk sağlığı göz önünde bulundurulmamış, bu çalışmadan kaynaklı Sayıştay’a teşekkür ediyoruz. Umarım birlikte sağlık ortamını halk sağlığından yana çevirip daha nitelikli ve ulaşılabilir bir sağlık sistemine dönüştüreceğiz.”

‘TTB’nin haklılığını devletin bir başka kurumu onaylamıştır’

Daha sonra konuşan TTB 2’nci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Pandemide rakamlar ile oynama gerçeği şehir hastanelerinde de devam ediyor” diye belirtti. TTB Şehir Hastaneleri İzlem Kurulu’nun hazırladığı değerlendirmenin sunumunu yapan Ökten, yaptıkları tespitleri ve önerileri şu şekilde sıraladı:

* Şehir hastanelerindeki yetersiz ön hazırlık, usulsüzlük, mevzuata uygun olmama hali, kira ödemelerindeki hatalı muhasebeleştirilme ve kira ödemelerinin mevzuata uygun kaydedilmeme, sözleşmelere uymama gibi birçok tespiti yıllardır TTB’nin haklılığını, devletin bir başka kurumu onaylamıştır.

‘Şehir hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredilmeli’

* Şehir hastaneleri şirket hastaneleri konumundan Sağlık Bakanlığı’na devredilerek kamuya mal edilmelidir.

* Ön fizibilite raporlarını hazırlayanlar dâhil olmak üzere oluşan kamu zararının tahsili için idari ve adli soruşturma başlatılmalıdır.

* Sağlık Bakanlığı denetimi ihale etmekten vazgeçmeli ve şehir hastanelerinin kayıt sistemi kamu eliyle yürütmelidir.

‘Şirketlerin hata puanları kamuoyu ile paylaşılmalı’

* Şirketlerin hata puanları belirlenerek kamuoyu ile paylaşılmalı ve yaptırım uygulanmalıdır.

* Eksik imalata ve inşaata rağmen şirketler hakkında işlem yapmayanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmalıdır.

* Kira ve hizmet ödemelerindeki usulsüzlükleri nedeniyle kamu zararına neden olanlardan bu zarar doğrudan tahsil edilmelidir.

‘Şirketlerin sözleşmeleri tazminatsız feshedilmeli’

* Şirketlere kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesine yol açan şehir hastanelerinin sözleşmeleri tazminatsız feshedilerek kamunun zarar etmesinin önüne geçilmelidir.

* TTB önceki yıllarda dolduğu gibi Sayıştay’ın bu raporları doğrultusunda ihmali ve suistimali bulunduğu tespit edilen ilgililer hakkında yargılama yapılması ve oluşan ‘kamu zararının tespiti’ için gerekli yasal girişimlerde bulunacaktır.

Şehir hastanelerinin sözleşmelerinin feshedilmesi ile ilgili bilgi veren TTB hukukçularından Avukat Özgür Erbaş ise, “Hastaneleri yapan şirketler siyasi risk sigortası yapıyor. Sözleşmelerin tazminatsız olarak feshedilmesine ilişkin mevzuat açık bu yapılabilir” dedi.

MA – ANKARA