TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Hidroksiklorokin kullanan hastaların verileri ne durumda?

TTB, kullanımı durdurulan Hidroksiklorokin ilacının Türkiye’de de tüm olgularda binlerce hastaya uygulandığına dikkat çekerek, bu durumun tedirginlik yarattığını belirtti.

TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan ilacın tedavi başarı oranları ve yan etkilerine ilişkin bilgileri paylaşmasını istedi.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “güvenlik endişesi” nedeniyle kullanımı durdurulan ve Türkiye’de de kullanılan “Hidroksiklorokin” ilacına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Klorokin’in sıtma tedavisinde, profilaksisinde ve otoimmün bazı hastalıkların tedavisinde uzun yıllardır kullanılmakta olan bir ilaç olduğu belirtildi.

Klorokinin metaboliti olan hidroksiklorokin, daha potent olması ve daha az yan etkisi olması nedeniyle klorokinden daha sık kullanıldığına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Covid-19’un tedavisine yönelik olarak yapılan çalışmalarda klorokinin/hidroksiklorokinin SARS-CoV-2’yi etkisizleştirdiği (antiviral etki) ve bağışıklık sistemini de virüs ile daha iyi mücadele eder hale getirdiği (immünodülatör etki) gözlenmiştir. Bu ön bulgulardan sonra hidroksiklorokin, bazı ülkelerde Covid-19 tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır.” denildi.

‘Sağlık Bakanlığı tüm olguların tedavisinde hidroksiklorokin önerdi’

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın 14 Nisan tarihli “COVID-19 Rehberi” nde olası/kesin Covid-19 hastalığı tanısı ile hastaneye yatırılan veya ayaktan takip edilen tüm olguların tedavisinde hidroksiklorokin önerildiğine vurgu yapıldı.

Rehberde tedavi dozu ve süresinin de belirtildiğinin ifade edildiği açıklamada, toplam 5 gün 12 tablet verilmesinin önerildiği kaydedildi. Rehberde ayrıca ayaktan tedavi edilen veya komplike olmayan vakalarda ise yükleme yapılmadan 5 gün boyunca toplam 10 tablet verilebileceğinin belirtildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Ayrıca hidroksiklorokin tedavisi altında progresyon izlenen hastalarda tedavi süresinin 10 güne uzatılabileceği belirtilmiştir.” denildi.

‘Tedavi başarı oranları ve yan etkilerine ilişkin veri paylaşılmadı’

Bu çerçevede izlenen olgularda tedavi başarı oranlarına, yan etkileri gibi herhangi bir veri veya bilginin henüz sağlık çalışanlarıyla veya kamuoyu ile paylaşılmadığına işaret edilen açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nın veri/bilgi paylaşımı konusunda şeffaf olmaması, Dünya Sağlık Örgütü’nün hidroksiklorokin kullanımına ilişkin bir çalışmanın askıya alınması kararı ile daha da önem kazanmıştır.” diye kaydedildi.

Hidroksiklorokinin DSÖ’nün “güvenlik endişeleri” nedeniyle geçici olarak askıya alındığının hatırlatıldığı açıklamada,  “Yani hidroksiklorokinin, bu çalışma için, şimdilik, bir tedavi seçeneği olarak yer almayacağını açıklamıştır.” denildi.

‘Kalp ritminde bozulmalara neden olabildiği açıklandı’

Hidroksiklorokinin kalp ritminde bozulmalara neden olabildiğinin belirtildiği açıklamada, ilacın yan etiklerine ilişkin şunlar kaydedildi:

“Bu yan etki özellikle ileri yaşta, kalp hastalığı olanlarda, bu tür yan etkiye yol açabilecek diğer ilaçları alanlarda, kanda elektrolit bozukluğu olanlarda daha sık görülebilmektedir. Bu nedenle, özellikle hastanede yatan hastalarda, kalp ritm bozukluğu riskini belirlemek için ilacı vermeden önce değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca bu ilaçları evdeki karantina sürecinde kombine kullanacak hastaların da kalp ritmi yönünden uyarılması gerektiği, hatta evde kombine kullanıma izin verilmemesinin daha doğru olduğu hatırlatılmaktadır.”

‘Türkiye’de erken dönemde başlanarak verilmekte’

Dünya genelinde Covid-19 tedavisi konusunda henüz standart önerilerin bulunmadığına vurgu yapılan açıklamada, “Ülkelerde farklı uygulamalar olabilmektedir. Tüm Covid-19 olgularına değil de sadece kötüye gidiş olduğunda hidroksiklorokin veren, hafif seyir sırasında tedavi vermeyen ülkeler de vardır. Türkiye’de tüm olgulara hidroksiklorokin olabildiğince erken dönemde başlanarak verilmektedir.”

‘Tüm olgulara uygulanması tedirginliğe yol açtı’

Hidroksiklorokinin yan etkilerine ilişkin bilgilerin giderek yaygınlaştığına işaret edilen açıklamada, tüm Covid-19 olgularına hidroksiklorokin uygulanan Türkiye’de gerek hekimler gerekse toplumdaki bireyler açısından tedirginliğe yol açtığı belirtildi.

‘Bilgiler ivedilikle paylaşılması bekleniyor’

Açıklamada, Covid-19 pandemisini “başarılı” bir şekilde yönettiklerini her fırsatta ifade eden Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 hastalarına ilişkin hastalık verilerinin paylaşılmasına izin vermediği hatırlatıldı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Türkiye’deki Covid-19 olgularının yaş dağılımına, tedavi başarı oranlarına ve görülen yan etkiler gibi bilgileri ivedilikle paylaşmalarının beklendiği vurgulandı.