TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Yıllık İzin Yazısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın personel yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar durdurması ve iptal edilen yıllık izinlerin bir sonraki yıla devredildiğine ilişkin basında yer alan haberlere ilişkin Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bir yazı yazdı.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut imzalı ve 9 Aralık 2020 tarihli yazıda, anayasal haklar arasında yer alan dinlenme hakkı ile Devlet Memurları Kanunu’nun 103. maddesindeki “Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer” hükmü birlikte değerlendirildiğinde; personelin 2019 yılından kalan izinlerinin 2020 yılı bitmeden kullanılmasına izin verilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığı ifade edildi. Yazıda, 2021 yılı için 2019 yılı yıllık izinlerini de kapsayacak bir planlama yapılmış ise buna ilişkin bakanlık yazısının ve bunu olanaklı kılan yasal düzenlemenin paylaşılması beklentisi dile getirildi.

Sağlık Bakanlığı’na sunulan yazının detaylarında şu bilgiler yer aldı:

“Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bir yazıyla, Covid_19 pandemisi nedeniyle iptal edilen yıllık izinlerin bir sonraki yıla devredildiği belirtilmektedir.

Anayasal haklar arasında yer alan dinlenme hakkı ile Devlet Memurları Kanunu’nun 103. maddesindeki “Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer” hükmü birlikte değerlendirilerek, personelin 2019 yılından kalan izinlerinin 2020 yılı bitmeden kullanılmasına izin verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır”

Buna karşın bakanlık tarafından 2019 yılı yıllık izinleri de dahil olmak üzere personelin bütün yıllık izinlerinin 2021 yılında kullanılmasına izin verilmesi planlanmış ise, buna ilişkin Bakanlık yazısı ve bunu olanaklı kılan yasal düzenlemenin paylaşılmasını bekleriz.”

yeni1mecra