TTB’den sağlık çalışanlarının Covid-19 riskine ilişkin anket

Türk Tabipler Birliği (TTB), hazırladığı anketle sağlık çalışanlarının koronavirüse maruz kalma risklerini tespit edecek.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının koronavirüsüne (Covid-19) maruz kalımına ilişkin risk değerlendirmesi yapabilmek amacıyla anket hazırladı. Ankete ilişkin TTB’nin resmi internet sayfasında bilgilendirme yapıldı.

Anketle risklerin saptanması amaçlanıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “Sağlık Çalışanlarının Covid-19 Virüsüne Maruz Kalma Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Rehberi”nden yararlanarak hazırlanan ankette 29 soru bulunuyor. Anket sonucu elde edilecek verilerin sağlık çalışanlarının bu süreçte ne tür risklerle karşılaştıklarının saptanmasına ve enfeksiyon kapma olasılıklarını azaltacak politikaların geliştirilmesine katkı sunması amaçlanıyor.

Sağlık çalışanlarını doldurması hedefleniyor

Anketin Covid-19 kuşkulu ya da tanısı konmuş hastayla ilgilenen, triyaj yapan tüm sağlık çalışanları tarafından doldurulması hedefleniyor. Anketin önemine vurgu yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

“Anket, kaçınılmaz olarak en yüksek risk grubunda bulunan sağlık çalışanlarının Covid-19 virüsüne maruz kalma durumunun ve bunun enfeksiyon riski açısından ne anlam taşıdığının anlaşılması, enfeksiyon önleme ve kontrolle ilgili önlemlerin geliştirilmesi açısından kritik önem taşıyor.”

Toplanan verilerin analiziyle elde edilecek sonuçlar sağlık çalışanları ve kamuoyu ile paylaşılacak. Ankete ulaşmak için ‘ttb.orgt.tr’ linkinden ulaşılabilir.