TTB’nin Bakan’a ulaştıramadığı sorular Meclis’e ulaştı!

HDP Milletvekili Koçyiğit, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin Sağlık Bakanlığı’nın yanıtlaması talebiyle gönderdiği soruları önerge ile Meclis gündemine taşıdı.

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TTB’nin koronavirüs salgınına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gönderdiği soruları önerge ile Meclis gündemine taşıdı. Koçyiğit, soru önergesini Koca’nın yazılı olarak yanıtlaması talebinde bulundu. Önergenin gerekçesinde Türkiye’de de hızla yayılan koronavirüsün ciddi boyutlara ulaştığını belirten Koçyiğit, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından sürecin şeffaf ve açık bir şekilde yönetilmediği, vaka sayılarının doğru şekilde kamuoyu ile paylaşmadığı kaygılarının arttığını belirtti.

‘Vaka sayısının gizlendiği şüphesine neden oldu’

Koçyiğit, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19’dan yaşamını yitiren ilk vaka sayısının 2 olduğunu açıkladığında aslında vaka sayısının 3 olarak basına yansıdığını belirten Koçyiğit, şunları kaydetti:

“Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman 16 Mart 2020 günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış aynı gün hayatını kaybetmişti. Aytaç Yalman’ın korona virüs nedeniyle öldüğü basına yansıyınca Başhekimlik tarafından doğrulanmış ve Sağlık Bakanlığı ölen vaka sayısının 3 olduğunu resmi olarak kabul etmek zorunda kalmıştır.” Koçyiğit, bu durumun Sağlık Bakanlığı’nın şimdiye kadar açıkladığı vaka sayısının fazla olduğu ancak kamuoyundan gizlendiği şüphesine neden olduğuna işaret etti.

Koçyiğit, sağlık alanında örgütlü kurumlar ve meslek örgütlerinin de Sağlık Bakanlığına sürecin açık ve şeffaf yönetilmesi ve işbirliği ile hareket edilmesi gerektiğini belirttiğini hatırlattı. Ancak toplum sağlığını ilgilendiren bu kadar önemli bir konuda bile Sağlık Bakanlığı’nın çağrıları ve önerileri dikkate almadığını belirten Koçyiğit, Bakanlığın süreci açık ve şeffaf yönetmediğine işaret etti.

Koçyiğit, önergede TTB Merkez Konseyi’nin acil yanıtlanması talebiyle Sağlık Bakanlığı’na sorduğu şu sorulara yer verdi:

 1. Tanısı doğrulanmış olguların ikamet ettikleri il ve ilçelere göre, yaş ve cinsiyete göre dağılımları nasıldır?
 2. Tanısı doğrulanmış olguların yurt dışı temas öyküsü ülkelere göre nasıl bir dağılım göstermektedir?
 3. Bugün itibarıyla ülkemizde kaç ilde ve kaç merkezde test yapılmaktadır?
 4. Bugüne kadar (günlere göre) her bir tanı/tarama testinden toplam kaç adet yapılmıştır? Bugünden itibaren yurt çapında günde kaç test yapılması planlanmaktadır?
 5. Günlere göre her bir tanı/tarama testi tipi için pozitif sonuçlanan test sayısı kaçtır? İlk testi negatif olup ikinci kez test yapılanlarda pozitiflik oranı nedir?
 6. Kaç tip tanı/tarama testi kullanılmaktadır? Kullanılan testlerin geçerlilik özellikleri (duyarlılık, seçicilik, pozitif ve negatif öngörü değerleri) nasıldır?
 7. Hastaların başvurusu ile testlerin sonuçlanması arasındaki süre nasıldır?
 8. Tanısı doğrulanmış olgulardaki bulguların (ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal, vb) dağılımı nasıldır?
 9. Tanısı doğrulanmış olgulardaki akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi bulguları nelerdir?
 10. Tanısı doğrulanmamış olguların ne kadarına akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi yapılmıştır? Tanısı doğrulanmamış olguların ne kadarında COVID-19 hastalığı için klasik veya muhtemel görüntüleme bulguları saptanmıştır?
 11. Pozitif görüntüleme bulguları (akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi) ile tanının doğrulanması arasında ne kadar süre vardır?
 12. Bugün itibarıyla illere göre tanısı doğrulanmış ya da olası/kuşkulu COVID-19 hasta yatırılan hastane sayısı kaçtır? Bunların kurumsal/sektörel (Sağlık Bakanlığı, kamu üniversitesi, vakıf üniversitesi, özel sektör) dağılımı nedir? Tanısı doğrulanmış olgularda bugüne kadar hangi ilaçlar kullanılmıştır? Bu ilaçlarla tedaviye yanıt oranı nedir?
 13. Tedavide kullanılması olası ilaçların yurt çapında miktarı ve illere göre sayısı nedir?
 14. Bakanlığınızın öngördüğü hasta sayısı ve ihtiyaca göre bu ilaçların mevcut stokları yeterli midir? Bu ilaçların hastaneler bazında dağıtımı yeterli düzeyde organize edilebilmekte midir? Hastanelerin ne kadarında ilaçlar yeterli düzeyde sağlanabilmekte, ne kadarında ilaç eksikliği yaşanmaktadır?
 15. Hasta sayısındaki logaritmik artışın diğer ülkelere göre daha keskin olduğu dikkate alındığında: Yurt çapında illere göre yoğun bakım ünitelerindeki yatak ve ventilatör sayısı nedir? Bu sayılar öngörülen ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir? Olası yetersizlikler için hangi önlemler düşünülmektedir?
 16. Tanısı doğrulanmış kaç sağlık çalışanı bulunmaktadır? Bunların meslek (hekim, hemşire, sağlık teknisyeni vb), kurum (ASM, 2. basamak hastane, 3. Basamak hastame) ve il dağılımı nedir?
 17. SARS-CoV-2 pozitif sağlık çalışanlarının saptanamaması hastalığın diğer sağlık çalışanlarına, hastalara ve sağlık çalışanlarının sosyal çevresine yayılmasını kolaylaştıracaktır. Bugüne kadar kaç sağlık çalışanına test yapılmıştır? Hastalarla temas halinde bulunan ve enfekte olma olasılığı yüksek olan sağlık çalışanlarının tamamına ne kadar sürede test yapılması öngörülmektedir?
 18. Hekimlerden birliğimize kişisel koruyucu malzemelerin yeterli düzeyde olmadığı konusunda yoğun yakınmalar gelmektedir. Sağlık çalışanlarının COVID-19 hastalığından korunamaması ileride salgınla mücadeleyi aksatabilecek risk etkenlerinin başında yer almaktadır. Sağlık kuruluşlarının yeterli koruyucu ekipman sağlamadan sağlık çalışanlarını COVID-19 şüphesi/kanıtı bulunan hastalara hizmet vermeye zorlamaması ve sağlık kuruluşlarındaki koruyucu donanım eksikliklerinin bir an önce giderilmesi en öncelikli taleplerimizdendir. Bu nedenlerle: Kişisel koruyucu malzeme stoğumuz ve üretim kapasitemiz öngördüğünüz ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir? Bu malzemelerin hastanelere dağıtılmasında yeterli organizasyon sağlanabilmekte midir? Bakanlığınıza bağlı hastaneler dışında üniversite hastanelerine de dağıtım yapılmakta mıdır?